Val 2022 Valkompass
Region

Region Gotland är en kommun med ansvar för uppgifter som normalt hör till regioner

Nu kommer påståenden att ta ställning till

Du kommer att matchas mot 9 partier som också svarat på frågorna

Övriga partier

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i regionvalen 2018. Det kan finnas möjlighet att rösta på andra partier. För en uppdaterad lista besök Valmyndigheten.

Tre snabba fakta om regioner:

  1. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden som ofta kräver stora ekonomiska resurser.
  2. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik.
  3. Regioner arbetar också ofta för att stärka tillväxt och utveckling samt främjar kultur, utbildning och turism.