OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass

Kommunvalet

Så svarade partierna i kommunvalen

Tre snabba fakta om kommuner:

  1. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.
  2. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.
  3. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.