Val 2022 Valkompass

Regionvalet

Så svarade partierna i regionvalen

Tre snabba fakta om regioner:

  1. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden som ofta kräver stora ekonomiska resurser.
  2. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik.
  3. Regioner arbetar också ofta för att stärka tillväxt och utveckling samt främjar kultur, utbildning och turism.