Val 2022 Valkompass
M

Moderaterna Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Moderaterna vill att det ska vara ordning och reda i Region Gotlands processer; det handlar om såväl byggloven som kön till sjukvården. Vi ska ha hög kvalitet i välfärdens kärna, kortare köer och överskott i budget. Inte rödgröna experiment som slösar med skattebetalarnas pengar och missar de stora samhällsutmaningarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Underlätta för byggande på Gotland

Vi ser hur utdragna bygglovsprocesser försvårar tillväxt och utveckling på Gotland, därför vill vi se till att öka effektiviteten inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det behövs ett samspel mellan politiker, tjänstemän och invånare som möjliggör byggande - något vi kallar för Gotlandslöftet. Byggandet ska också vara balanserat: vi kan inte låta vindkraftparkerna stoppa byggande av bostäder.

Säkra gotländsk infrastruktur

Regeringen försöker jämt och ständigt försämra gotländsk tillgänglighet: man vill lägga ned Bromma flygplats, spara på Gotlandstrafiken och någon tredje elkabel har de inte påbörjat byggandet av. Vi vill tvärtom: behåll Bromma, båtarna ska gå i 28 knop och den tredje elkabeln ska byggas.

Stärk försvaret på Gotland

Gotland är beläget i mitten av Östersjön och har ett särskilt utsatt läge. Därför vill vi stärka både militär och civil beredskap. En kraftigt utökad försvarsbudget, medlemskap i Nato och en reservhamn på Norra Gotland är en bra start.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

-

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samtala med alla partier om frågor som är viktiga för Gotlands utveckling. Under den förra mandatperioden har vi samarbetat väl med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Oavsett hur valet slutar så kommer vi agera för att maximera våra väljares inflytande över den gotländska politiken.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer arbeta för att maximera våra väljares inflytande.

Svar i valkompassen

:

Moderaterna Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ska ha hög kvalitet på alla äldreboenden. Det är viktigt att det finns flera aktörer inom sektorn. Vi vill behålla och utveckla valfriheten för äldre.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ingen vill lägga ned skolor på landsbygden. Men det bygger på att det finns gott om barn i skolorna. Det finns goda skäl att titta på om vi har en optimal skolorganisation - kanske bör vissa skolor slås ihop om det fattas både personal och barn.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är viktigt att äldre känner sig trygga på sina boenden, och då kan det finnas goda skäl att den anställda ska kunna åtminstone behjälplig svenska. Att tala perfekt svenska är dock överskattat.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rimligt, om finansieringen är säkrad.

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: AB GotlandsHem ska bygga hyreslägenheter där människor vill bo, och lånar billigt genom Kommuninvest där Region Gotland går i borgen. Vi ska dock inte lägga gotlänningarnas skattepengar på att bygga hyreslägenheter med subventionerad hyra - det är hyrorna som ska finansiera AB GotlandsHem.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Region Gotland ska säkerställa att regionens egna parkeringar kan upplåtas för elbilsladdare.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tar gärna emot människor som flyr Putins vidriga krig i Ukraina, vilket vi gjort under våren 2022. Men att Sverige under lång tid haft en mycket omfattande migration har lett till segregation och utanförskap, som i sin tur leder till brottslighet och försämrad tillit. Därför är det är viktigt att vi inte går tillbaka till en ohållbart stor migration.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Det är inte säkert att staten skulle vara en bättre huvudman för vården än vad regionerna är idag. Staten är generellt sett dålig på att anpassa sig till lokala förutsättningar - vilket krävs om man ska bedriva vård på en ö som Gotland.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Rätt till tolk för nyanlända är bra, men det är inte rimligt att regioner/kommuner betalar för tolkar flera år efter att en person har fullgjort Svenska För Invandrare. Det måste finnas en bortre gräns för när regionen ska betala.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kollektivtrafiken behöver bli bättre på att bära sina egna kostnader, först därefter är det aktuellt att bygga ut den.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Vi är öppna för att dra om busslinjerna och satsa på färre stomlinjer, något som kan öka resandet utan att kosta mer.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Skatten på Gotland är för hög. Vi vill, när det är möjligt, att den ska sänkas. Men viktigast är att den inte höjs - vilket är en risk om de rödgröna vinner valet.

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Moderaterna Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Förbättra Region Gotlands service gentemot företag