Val 2022 Valkompass
FI

Feministiskt initiativ Gotland

Varför ska väljarna rösta på er?

Med mjuka tag och förebyggande arbete i fokus vill Feministiskt initiativ säkerställa att inga grupper eller individer i samhället glöms bort, exkluderas eller utnyttjas på grund av sin person eller livssituation. Vi vill att Sverige och världens befolkning ska ha lika möjligheter till god hälsa, ekonomisk trygghet och ett liv i fred; från nord till syd och öst till väst.

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritera miljö inkl klimatnödläge,hållbarhet, stoppa storskalig stenbrytning

Gotland har redan nu stora problem med tillgång på grundvatten. Den storskaliga stenbrytningen påverkar grundvattnet inom stora områden. Även den biologiska mångfalden skadas av stenbrytningen då dessa brott ofta är där sällsynta växter och djur har sin plats. Klimatförändringarna visar sig redan nu.

God och jämlik välfärd

Feministiskt initiativ har som mål att vi alla ska kunna färdas väl genom livet. Speciellt behöver vi se till att de mest utsatta även innefattas. Skola, vård, omsorg och kollektivtrafik ska finnas tillgänglig för alla och inte drivas i vinstsyfte.

Mänsklig säkerhet är viktigare än militära gränser. stoppa mäns våld

Mänsklig säkerhet innebär att vi kan leva säkert och tryggt både inom hemmet och i samhället. Stoppa mäns våld. Fredsarbete och dialog prioriteras framför militär upprustning. Gör Gotland till en demilitariserad zon.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti Regionalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Fi tillsammans med V, MP och S

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Bland partier nu så är det SD och övriga som backar upp SD och ev. nya

Svar i valkompassen

:

Feministiskt initiativ Gotland

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Det är en mycket dyr lösning. Dessutom går det inte att tillsätta alla kemikalier t.ex magnesium

Äldreboenden som drivs privat ska återgå till att drivas av Region Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Det har visat sig att omsorgen blivit sämre på dessa privata boenden bl.a. för färre personal och sämre arbetsförhållanden.

Regionen ska verka för att stoppa storskalig kalkbrytning på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Detta är en avgörande fråga för Gotland. Storskalig stenbrytning sker av stora utländska bolag som liknar ett kolonialt beteende. Bitar av ön försvinner utan att någonsin kunna återställas. Naturen inkl. grundvattnet tar stor skada.

Landsbygdsskolorna på Gotland ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Detta är en viktig del av en levande landsbygd tillsammans med kollektivtrafik, infrastruktur mm. Familjer som bosätter sig på landsbygden måste kunna vara trygga att skolorna finns kvar under lång tid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Självklart är det dags att sänka arbetstiden. Inte bara inom äldreomsorgen. Vi lever inte för att arbeta. Utan arbetar för att leva.

Det ska hållas fler lokala folkomröstningar på Gotland

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Det är inget som har känns angeläget för sakens egen skull. Om det väl finns en fråga som kan lösas på det sättet får vi ta ställning till det då.

Alla nyanställda inom vård, hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Det finns behov av kunniga i många språk, inte bara svenska, inom vård, hemtjänst och äldreomsorg. Språkkunskaper - ja, men inte språktest.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Självklart. Det ska vara samma regler för alla skolor

Region Gotland ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Absolut. Vi har stor bostadsbrist och just allmännyttan Gotlandshem har ett stort ansvar att se till att det finns billiga hyreslägenheter över hela ön. Dessutom är det otroligt viktigt att lägenheterna är anpassade eller går att anpassa för att leva upp på krav på tillgänglighet, miljökrav och trygghet.

Region Gotland ska ansvara för att alla har tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Jo det är viktigt att det finns laddstolpar, men ännu viktigare är det att av miljö- och välfärdsskäl se till att vi kan ta oss fram med kollektivtrafik och att det går att cykla tryggt mellan bostad, skola, arbete mm.

Region Gotland ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Gotland har en lång tradition av att ta hand om flyktingar och det ska vi fortsätta med. Det mår vi alla bra av.

Regionens bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Det är försvinnande lite bidrag som ges till kulturell verksamhet jämfört med t.ex näringsliv genom olika projekt. Det är så många på ön som dessutom jobbar ideellt med kultur som tar emot dessa bidrag för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att genomföra denna verksamhet.

Barnmorskor i förlossningsvården ska erbjudas förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Som tidigare fråga 5 så är förslaget att det är dags att se sänka arbetstiden för alla.

Regionerna ska lämna över ansvaret för sjukvården till staten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Ser att frågan behöver utredas för- och nackdelar för Sverige och Gotland.

Regionen ska verka för att rätten till tolk ska begränsas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Självklart ska rätten till tolk finnas kvar. Det är en mänsklig rättighet.

Kollektivtrafiken i gles- och landsbygd ska byggas ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Extra viktig Kollektivtrafiken är en trygghet för alla på landsbygden. Även för de som åker mer sällan. Det finns önskemål runt om på ön att kunna välja kollektivtrafik och lämna bilen. Någon glesbygd finns inte på Gotland. Det bor folk utspridda och fler blir det. Det är dessutom en nödvändighet för klimatet. Det är en fråga om välfärd som ska vara gratis.

Regionen ska verka för att begränsa privata vårdcentralers rätt att etablera sig var dom vill

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar FI: Vårdcentralen ska finnas där de behövs. En plan över behovet ansvarar regionen för och den ska följas. Tyvärr har vårdcentraler lagts ner, vilket innebär långa resor för många.

Hur mycket skattemedel ska regionen satsa på kollektivtrafik?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Extra viktig Det är en fråga om miljö och välfärd. Det måste få kosta. Det betalar sig i längden. Behovet av färre parkeringsplatser och mindre slitage på vägarna innebär besparingar.

Hur mycket av sjukvården ska drivas av privata företag?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Vi behöver ha styrning över behov och kostnader. Det handlar om vad vi gör med våra skattepengar. De ska användas till vård och inte vinst i företag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag på Gotland?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Extra viktig Inga skolor ska drivas privat av företag med vinstintresse. Även skolor som drivs av föreningar utan vinstintresse ska vi vara mycket restriktiva med eftersom vi behöver veta att undervisningen följer skolplaner.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna på Gotland betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar FI: Just nu ser det ut att gå ihop men vid behov ska vi självklart kunna höja den. Självklart är det viktigt att hushålla väl med skattepengar. Välfärden och barnen främst!

Vilka av följande förslag ska Region Gotland prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Feministiskt initiativ Gotlands val:

 • Bygga fler billiga ungdoms- och studentbostäder
 • Erbjuda gratis kulturskola
 • Prioritera inköp av ekologisk mat till skola och vård