Val 2022 Valkompass
region

Regionen ska bygga en avsaltningsanläggning för Visby och Norra Gotland

Om frågan
Gotland har problem med låga grundvattennivåer. En avsaltningsanläggning kan göra havsvattnet brukbart som dricksvatten. I nuläget finns en avsaltningsanläggning på södra Gotland.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

FI
Feministiskt initiativ Gotland

Extra viktig fråga

Det är en mycket dyr lösning. Dessutom går det inte att tillsätta alla kemikalier t.ex magnesium

MP
Miljöpartiet Gotland

Miljöpartiet ser ett framtida samhälle där avsaltat vatten används till sådant vi idag använder prima dricksvatten till, som att tvätta bilen, duscha, skura golv och frysa ishallar. Vi tror att det naturliga grund- och ytvattnet är det som ska utgöra vårt dricksvatten och vill därför att vårt grundvatten alltid ska prioriteras i de fall andra intressen hotar dess förekomst.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Gotland

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Gotland

Vattenfrågan är central,vi måste sluta förbruka vårt grundvatten. Liberalerna Gotland vill flytta recipienten för reningsverket i Visby in på ön för att återföra renat vatten till grundvattnet. Även ett avsaltningsverk för norra Gotland bör utredas.

M
Moderaterna Gotland

Partiet har inte lämnat någon motivering

S
Socialdemokraterna Gotland

Extra viktig fråga

Vi vet att vi kommer få minskad tillgång på dricksvatten samtidigt som behovet ökar. Region Gotland behöver arbeta brett med både stora, småskaliga och innovativa lösningar för att säkerställa tillgången på dricksvatten där avsaltning kan vara komplement i ett system. Samverkan kring lösningar för grund- och dricksvatten är helt avgörande för framtiden.

V
Vänsterpartiet Gotland

Vattenbrist är ett stort problem på Gotland och många olika lösningar måste samverka för att säkerställa tillgången på vatten och samtidigt låta de gotländska grundvattentillgångarna återhämta sig. Samtidigt är en avsaltningsanläggning en mycket stor investering och avvägningen måste göras om det är värt pengarna eller om det istället behöver göras andra insatser.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Region Gotland

Extra viktig fråga

Avsaltningsanläggningar är en viktig del av Gotlands framtida vattenförsörjning, men minst lika viktigt är att bygga ut från andra källor - grundvatten, ytvatten, kalkbrott, dammar och återvunnet avloppsvatten samt att öka kapaciteten i ledningsnätet.

SD
Sverigedemokraterna Gotland

Extra viktig fråga

Vatten är viktigt för ön, men innan vi bygger att nytt avsaltningsverk skall vi se till att det befintliga verket i Kvarnåkershamn når sin fulla kapacitet. Vi skall även ta tillvara på det vatten vi kan få från stenindustrin på norra ön. För att ta tillvara grundvattnet är det viktigt att våra våtmarker tas omhand och utvecklas.