OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
kommun

Vi börjar med kommunvalet i Söderköpings kommun

Nu kommer påståenden att ta ställning till

Du kommer att matchas mot 8 partier som också svarat på frågorna

Partier som ännu inte svarat

Innan ett parti har svarat kan vi inte matcha dina svar mot deras.

LPo
Landsbygdspartiet Oberoende Söderköping

Övriga partier

Vi har bjudit in alla partier som fick minst ett mandat i kommunvalen 2018. Det kan finnas möjlighet att rösta på andra partier. För en uppdaterad lista besök Valmyndigheten.

Tre snabba fakta om kommuner:

  1. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg.
  2. Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och serveringstillstånd samt arbetar med gator, trafik och renhållning.
  3. Kommunen har rätt att ta ut skatt från kommuninvånarna för att finansiera sin verksamhet.