OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
L

Liberalerna Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Skolan ska prioriteras. Välfärd ökar friheten. Fler företag och fler bostäder. Vi är alliansens grönaste röst. Värna rättsstaten och tryggheten. Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin vård och sin framtid

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ingår i alliansen och fortsätter gärna det goda samarbete som sker där.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med alla partier som har liknande uppfattning som oss i sakpoli

Svar i valkompassen

:

Liberalerna Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det är samma plats som tidigare ÅC ligger på. Nybyggnad tar inte värdefull åkermark i anspråk.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Människor ska ha frihet att bosätta sig där de önskar. All exploatering ska dock ta hänsyn till gällande regler och lagar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Det är en självklarhet att anställda ska behärska språket.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Billiga hyreslägenheter är viktigt för att kunna öka invånarantalet i kommunen och att vi har en positiv utveckling i såväl samhälle som näringsliv.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Det ska finnas valfrihet med såväl kött, fisk och vegetariskt.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi ska ta emot det antal som våra resurser räcker till, som kommun ska vi sträva efter att de flyktingar som kommer till Sverige fördelas i landet på ett likvärdigt sätt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Självklart kan någon enstaka fråga vid något tillfälle behöva avgöras genom folkomröstning. Det ska dock icke vara ett självändamål att arrangera folkomröstningar i diverse frågor.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Liberal tanke är att det ska finnas valfrihet för föräldrar och elever.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig Kulturen är en viktig del i kommunen och skapar förutsättningar för egen individuell utveckling.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Extra viktig En ekonomi i balans är viktig. Ekonomin är grunden i all kommunal verksamhet. En bibehållen skattenivå attraherar och ger möjlighet till ökat invånarantal.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Liberalerna Söderköping har hoppat över denna fråga