OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi i Socialdemokraterna driver en politik som garanterar en stark och rättvis välfärd som finns till för alla i kommunen. Vi ser till att det finns de resurser som krävs för att kommunens anställda har möjligheten att ge så god service som möjligt, det gäller allt från förskola till äldreomsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Välfärden ska tryggas

Välfärden ska vara behovsstyrd och inte marknadsstyrd. Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden där vi har en välfärd som vi alla kan lita på. Där pengar hamnar rätt, i verksamheterna och inte till vinster i någons ficka.

Öka tryggheten med förebyggande insatser

Inget barn drömmer om att bli kriminell, utan det är ett misslyckat samhälle som inte har gjort tillräckligt för att hjälpa det här barnet att lyckas. Därför behöver vi förebygga genom att ha en stark välfärd som minskar klyftorna så alla kan lyckas i livet. Alla barn ska ha en meningsfull fritid och en trygg skola, på så sätt minskar vi utanförskapet och få fler barn att välja rätt väg.

Öka satsningar i klimat- och miljöområdet

Vår planet är vår allas angelägenhet. Därför behöver vi göra kraftiga satsningar på såval nationell och lokal nivå för att minska vår påverkan på naturen och minska utsläppen av växthusgaser. Vi behöver stärka och värna om den biologiska mångfalden och göra det enklare att återvinna och återbruka. En ny ÅVC nära centralorten är en viktig del av kommunens miljöarbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi håller inte med partiet på riksnivå i till exempel frågan om att förbjuda minkfarmar, vi tycker att det är en förskräcklig industri som borde tas bort.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett majoritetsstyre där Socialdemokraterna har en ledande roll.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi tittar efter valresultatet och förhåller oss efter det.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Den borgerliga majoritetens förslag till att placera den nya återvinningscentralen vid Hjälmsborg tycker vi är helt fel. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarsbart att spränga berg och frakta iväg sten för flera miljoner när det finns andra platser som är mer lämpliga. Vi förespråkar istället att vi placerar den ut med Tåbyvägen, närmare centralorten för att öka tillgängligheten.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att det är en ganska dåligt förslag då vi inte vet vilka konsekvenser som skulle uppstå ifall vi skulle göra Brobyskogen till ett naturreservat.

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs fler bostäder och det kan vara postitivt att bygga inom strandskyddade områden. Då krävs det att det inte har en allt för negativ inverkan på naturen och allemansrätten.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi tycker att det är ett mycket bra förslag att vårdpersonalen får sänkt arbetstid med bibehållen lön. Alla ska kunna orka arbeta heltid och inte förlora lön ifall vi skulle sänka arbetstiden som räknas som heltid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser kunskaper i svenska som en självklarhet när man arbetar med människor. Kommuner ska inte tolka språkkrav på olika så det behövs en enhetlig standard som man utgår ifrån för att säkerställa att det är liknande krav överallt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ramunderstaden ska i den mån det är möjligt bygga mer och till en så låg kostnad som är möjligt. Det behövs dock fler subventioner från staten för att bygga bort den rådande bostadsbristen i kommunen och landet generellt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurera med privata företag som äger laddstoplar. Däremot ska kommunen göra det den kan för att underlätta för privata laddstoplar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tycker inte att det ska vara obligatoriskt att äta vegetariskt utan det ska vara valfritt för varje enskilt barn.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Söderköping tar knappt emot några flyktingar och vi anser att vi bör ta ett större ansvar i flyktingmottagande som kommun. Alla kommuner ska ta sitt ansvar i den här frågan och inte ett fåtal kommuner.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sverige har en representativ demokrati som vi starkt värnar. Vi ser inget syfte i att bekosta den process som folkomröstningar kräver.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Idag finns det inga privata företag som driver några skolor, vilket vi tycker är väldigt bra. Marknadsskolan hör inte hemma varken i Söderköping eller någonstans i Sverige.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur är viktigt för oss i Socialdemokraterna, därför vi vill ge mer pengar för att kommunen ska kunna satsa på kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Söderköpings kommun har under en lång tid haft samma skattesats, nu ser vi konsekvenserna av det. Det behövs mer resurser till välfärden. Skolresultateten behövs förbättras, scheman för personalen och grundbemanningen inom vård och omsorg behöver förbättras och kommunens förebyggande arbete behöver bli bättre. Där vi behöver satsa på familjecentralen, Focus och barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Söderköpings val:

 • Höja grundbemanningen inom kommunens äldreomsorg
 • Hålla en kommunal förskola öppen på kvällar, nätter och helger
 • Utöka öppettiderna på fritidsgården Focus

Så svarar S: Extra viktig Våra vallöften är att vi ska öka grundbemanningen inom äldreomsorgen för att säkra en god kvalitet och goda villkor för personalen. Vi behöver öppna BOA igen så alla som arbetar på obekväm arbetstid har en trygg plats där de kan lämna sina barn. Focus fritidsgård är en väldigt viktig verksamhet som vi tycker ska få ökade resurser för att kunna ha öppet fler tider än idag och nå ut till fler unga