OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
C

Centerpartiet Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Centerpartiet är ett värderingsstyrt parti som är garanten för en hållbar utveckling av hela Söderköpings kommun. Vi vill se en kommun med samhällsservices nära oss människor både i staden, landsbygden och skärgården. Alla som bor här ska känna att det är tryggt att växa upp, leva och åldras i Söderköpings kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärk landsbygden och öka miljömedvetenheten-för ALLAS bästa

Decentraliserad kommunal service i hela kommunen nära oss kommuninvånare. Möjliggöra nybyggnation i attraktiva lägen, åkermark ska fortsätta brukas och nybyggnation ska ske på mark som ej kan producera mat. Närproducerad mat, lagad på plats ska serveras i förskolor, skolor och boenden. Kommunen ska föregå med gott exempel såsom att grönyteskötsel ska gynna biologisk mångfald, minska transporter.

Nu satsar vi på Vård och skola i hela kommunen- för MEDBORGARNAS bästa

Öka öppettiderna för Focus - även lördagar Naturnära placering av nya skolor Öka samverkan mellan näringsliv och skola Förbättra systemet med elevpeng Bättre skolresultat Utbildade jobbcoacher Förbättra kvalitén inom vård och omsorg Dagverksamhet för dementa - rättighet för alla med diagnos Större frihet för brukarna att bestämma över sin dag Integration med hjälp av föreningar och civilsamhälle

Ekonomi i balans och utveckling av näringsliv - för SÖDERKÖPINGS bästa

Ekonomi i balans utan skattehöjning Satsa på mötesplatsen Coffice Stärka samverkan mellan stad, landsbygd och skärgård - att leva, verka, besöka och investera i Utveckla butiks- och näringsliv, inför 2028 då E 22 är klar Trygghetspunkter i HELA kommunen i samarbete med civilsamhället och föreningslivet Attraktiva Trygghetsbostäder i HELA kommunen Full mobiltäckning och fiber i HELA kommunen

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Centerpartiet vill att Söderköping kommun ska styras av en komplett fyrklöverallians med en centerpartist som kommunstyrelseordförande, kommunalråd.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Troligtvis, dock är kommunpolitik är mera personbundet än ideologiskt.

Svar i valkompassen

:

Centerpartiet Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det handlar om att både återvinningscentral om omlastningsstation ska fortsätta att finnas vid Hjälmsborg. Hjälmsborg är efter att E22 fått en ny stäckning vid Söderköping inte längre från Söderköping än andra föreslagna platser. Hjälmsborg har inget alternativt användningsområde än återvinningscentral och omlastningsstation. En omlastningsstation bullrar mycket och ska inte placeras för centralt.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Söderköpings kommun ska föregå med gott exempel och medverka till att bevarandevärd kommunal mark blir naturreservat framför privatägd mark. Dessutom är Brobyskogen en stadsnära skog som enkelt går att tillgängliggöras för många. När Brobyskolan åter blir skola kommer både Waldorfskolan och Brobyskolan att ha ett naturreservat runt hörnet.

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Centerpartiet ska göra allt som går för att möjliggöra byggnation i sjönärna lägen där det är möjligt och lämpligt. Centerpartiet har på riksnivå försökt få igenom lättnader för att möjliggöra byggnation i sjönära lägen. Tyvärr blev det nedröstat men trägen vinner.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunal service är inte till för sin egen skull utan för kommuninvånarna. God arbetsmiljö, bra lönevillkor och givande arbetsuppgifter ska alla kommunanställda erbjudas. Dock är det servicen till medborgarna som ska vara i fokus.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Språket är nödvändigt för att kunna kommunicera. För att både anställda och brukare ska kunna prata med varandra så är språket viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Kommunen ska inte subventionera några bostäder. Det kommunägda bostadsbolaget ska bygga och förvalta bra prisvärda bostäder i hela Söderköpings kommun.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Detta är ingen kommunal kärnverksamhet att tillhandahålla eller bedriva bränsleförsäljning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi politiker ska inte styra vad människor ska äta. Det vi ska kunna erbjuda i skolor och boende är i stället flera alternativ.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Söderköpings kommun tar inte emot många flyktingar utan har kapacitet att ta emot flera.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Söderköpings kommun är inte en större kommun än att vi alla i kommunen har nära till politikerna. Politikerna finns nära oss i samhället så politikerna får enkelt höra vad medborgarna tycker och kan fatta bra beslut utifrån det varvid behovet av kommunala folkomröstningar är litet.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det är inte politikernas uppgift att bestämma detta utan det är elevernas och föräldrarnas val som styr.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Genom förstärkt samarbete med civilsamhället och föreningslivet ges det möjlighet att få mera kultur för skattepengarna. Kulturskolan är också mycket viktig för att ge våra barn tillgång till kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Extra viktig Med de förutsättningar som råder idag finns ingen anledning att höja skatten eller möjlighet att sänka den. Ändras förutsättningarna i framtiden måste detta ställningstagande kunna omvärderas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Centerpartiet Söderköpings val:

 • Förbättra kommunens service till företagare
 • Installera solceller på alla lämpliga kommunala byggnader
 • Utöka öppettiderna på fritidsgården Focus