OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Söderköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet har funnits i lokalpolitiken i Söderköping i över 40 år och bedriver en konstruktiv oppositionspolitik. Vi är ett av kommunens allra mest aktiva parti och håller vad vi lovar och gör det vi säger att vi ska.

Våra viktigaste lokala förslag

Kommunen ska vara en bra arbetsgivare

Arbetsvillkoren måste förbättras i omsorgen. Idag finns ett väl känt missnöje som måste tas på allvar. Ersätt det "hälsosamma" schemat och minutstyrning med medarbetarinflytande och verksamhetsnära schemaläggning. Gör det möjligt att orka/vilja/kunna jobba heltid. En bättre arbetsmiljö tjänar alla på, det blir lättare att rekrytera ny personal och kontinuiteten ökar - bättre för alla.

Miljö och klimat

Kommunen måste jobba mer strukturerat med miljö- och klimatfrågor. Upprätta en koldioxidbudget, gå med i klimatkommunerna för att tillsammans med andra hitta fram till smartare arbetssätt, upprätta en grönstrukturplan, minska användning och spridning av mikroplast osv. Det finns mycket att göra.

Bygg fler och billigare bostäder

Söderköpings kommun har en lång bostadskö med 900 personer som väntar på bostad. Det måste byggas fler hyresrätter, och då inte bara i tätorten utan i kommunen i stort. Kommunen ska arbeta aktivt för att pressa boendekostnader. Folk ska ha råd att bo.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kommer inte bidra till ett konservativt högerstyre. Som vänsterväljare ska man kunna lita på att en röst på Vänsterpartiet aldrig är bortkastad. Vi är samarbetsinriktade och öppna för diskussion men har tydliga röda linjer; välfärden ska stärkas och jämlikheten öka.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Söderköping

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Förslaget att bygga vid Hjälmsborg hastades fram av de styrande partierna. Vi hade hellre sett en ny återvinningscentral närmare centralorten. Det rimliga vore att utreda alternativa placeringar.

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli lättare att bygga bostäder i sjönära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är redan idag möjligt att få dispens. Vi anser inte att den möjligheten behöver utökas. Reglerna finns av en anledning och ger förutsättningar för allemansrätten och allas möjlighet att komma ut i naturen samtidigt som det gynnar biologisk mångfald, fågelliv osv. Det är viktiga principer som vi anser värda att bevara.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är vår långsiktiga ambition och vi skulle gärna genomföra ett försök i närtid. Kommunen kommer stå inför ett mkt stort rekryteringsbehov de kommande åren. Att kunna erbjuda fördelaktiga villkor är viktigt. Vi vet också att sjukskrivningstalen minskar med arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning är ett sätt att bygga friskare arbetsplatser och, långsiktigt, även en bättre ekonomi.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att den som jobbar i omsorgen kan kommunicera är viktigt ur flera perspektiv, det är en helt central del av omvårdnaden och mötet med människor men det krävs också för att kunna dokumentera, vilket är en del av jobbet. Men istället för språktester tror vi på att erbjuda språkutbildning, så tidigt som möjligt, och att avsätta resurser så att introduktionen får/kan ta tid och håller hög kvalitet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I Söderköping har vi en lång bostadskö, den ska vi inte bara stilla acceptera utan den ska byggas bort genom en offensiv bostadspolitik. Att bostadskostnaderna idag är så höga att unga inte kan flytta hemifrån och folk som separerat inte lyckas hitta ny bostad ska vi heller inte acceptera. Kommunen ska använda de verktyg som finns för att pressa kostnader och bygga för alla.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vems ansvaret är i förlängningen behöver klargöras, men kommunen har ett ansvar att gå före och ska bygga, planera och möjliggöra laddinfrastruktur.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att köttkonsumtionen behöver minska om vi ska nå klimatmålen är klart. Därför ska kommunen jobba för mindre kött och mer vegetabilier. Vi tror dock att det kan göras på annat sätt än genom två obligatoriska dagar. Det går t ex att ha en meny där man alltid erbjuder alternativ, man kan också blanda i mer vegetabilier osv. Förändringar i kosten ska göras tillsammans med de som ska äta maten.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att flyktingar kommer till Sverige och Söderköping är en del av asylrätten. Den ska upprätthållas. Vi ska följa anvisningslagen och ta emot de som kommer till kommunen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är ett intressant förslag som vi är öppna att prova. Vid större frågor med påverkan över lång tid kan det absolut vara aktuellt. Det som behövs redan nu är mer medborgardialog och fler öppna möten där politiken kontinuerligt träffar kommuninvånarna för att diskutera och lyssna.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi har inga skolor i kommunen som drivs av privata företag idag. Vi har fristående, idéburna aktörer och det är inget problem. Problemet uppstår när aktiebolag med vinstkrav och obegränsade möjligheter att plocka ut vinst etablerar sig. Utbildning är ingen vara och elever är inga kunder. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inget annat.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Kulturen är satt på undantag i Söderköping idag. Tidigare fanns t ex alltid medel till kultur/konst vid nybyggnation, det är borttaget. Föreningsbidraget har skurits ned, Mulachska huset som rymde konstnärer har sålts och det saknas en kulturscen i Söderköping. Kulturen ger massor med mervärden och är väl värd att satsa på.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi föreslår en skattehöjning med 50 öre för att klara av att möta behoven av välfärd och en fungerande samhällsservice i hela kommunen. Med en skattehöjning på 50 öre kommer Söderköping även fortsatt vara en av länets kommuner med allra lägst skattesats.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Vänsterpartiet Söderköping har hoppat över denna fråga