OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
kommun

Den nya återvinningscentralen ska byggas vid Hjälmsborg

Om frågan
Kommunen har beslutat att bygga en ny återvinningsstation vid den gamla sopdeponin vid Hjälmsborg på väg mot Östra Ryd. Men vissa partier anser att det vore bättre att placera den någon annanstans.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Söderköping

Extra viktig fråga

Den borgerliga majoritetens förslag till att placera den nya återvinningscentralen vid Hjälmsborg tycker vi är helt fel. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt försvarsbart att spränga berg och frakta iväg sten för flera miljoner när det finns andra platser som är mer lämpliga. Vi förespråkar istället att vi placerar den ut med Tåbyvägen, närmare centralorten för att öka tillgängligheten.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Söderköping

Förslaget att bygga vid Hjälmsborg hastades fram av de styrande partierna. Vi hade hellre sett en ny återvinningscentral närmare centralorten. Det rimliga vore att utreda alternativa placeringar.

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Söderköping

I brist på lämplig och tillgänglig mark närmre centralorten, vilket vi skulle föredra, är ändå Hjälmborg den bästa kompromissen. Om möjligt föreslår vi ändock att åter utreda alternativa placeringar.

M
Moderaterna Söderköping

Det finns för och nackdelar med alla platser. Det viktigaste är att vi får en modern anläggning som både är miljömässigt bra samt funktionell. Genom placering på Hjälmsborg tar vi inte attraktiv verksamhetsmark i anspråk.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Söderköping

Extra viktig fråga

Det handlar om att både återvinningscentral om omlastningsstation ska fortsätta att finnas vid Hjälmsborg. Hjälmsborg är efter att E22 fått en ny stäckning vid Söderköping inte längre från Söderköping än andra föreslagna platser. Hjälmsborg har inget alternativt användningsområde än återvinningscentral och omlastningsstation. En omlastningsstation bullrar mycket och ska inte placeras för centralt.

KD
Kristdemokraterna Söderköping

Återvinningsstation och omlastningsstation finns redan idag vid Hjälmsborg och acceptans för verksamheten finns hos de närboende. Läget passar sig väl för verksamheten och upptar inte annan värdefull mark som kan behövas i andra syften såsom ex åkermark. Åkermark har stor betydelse för att öka den svenska egenförsörjnings graden, vilket är av stor vikt och akut behov.

L
Liberalerna Söderköping

Det är samma plats som tidigare ÅC ligger på. Nybyggnad tar inte värdefull åkermark i anspråk.

SD
Sverigedemokraterna Söderköping

Vi vill ha kvar och utveckla återvinningscentralen vid Hjälmsborg där den finns idag. I samband med nya E 22 kommer det bli ännu enklare för kommuninvånare att ta sig dit. Att anlägga en helt ny återvinningscentral där ny mark måste tas i anspråk är både dyrt och onödigt.