Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sveriges Riksdag

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMMPSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: En förmögenhetsskatt ska återinföras
50%
V
MP
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
321 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Rutavdraget ska utökas kraftigt
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
205 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
50%
L
KD
SD
MP
V
C
M
S
Bra förslag
104 Mandat
Dåligt förslag
245 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
205 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Sverige ska vara mångkulturellt
50%
MP
L
V
C
M
S
KD
SD
Bra förslag
265 Mandat
Dåligt förslag
84 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Sverige ska ta emot färre flyktingar
50%
L
KD
SD
M
S
MP
V
C
Bra förslag
274 Mandat
Dåligt förslag
75 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
154 Mandat
Dåligt förslag
195 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
50%
L
KD
C
M
MP
V
SD
S
Bra förslag
143 Mandat
Dåligt förslag
206 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
144 Mandat
Dåligt förslag
205 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
144 Mandat
Dåligt förslag
205 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
50%
L
KD
C
M
MP
V
S
SD
Bra förslag
143 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
62 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Arbetsförmedlingen ska avskaffas
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
205 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
50%
L
KD
C
M
MP
V
SD
S
Bra förslag
143 Mandat
Dåligt förslag
206 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Skatten på arbete ska sänkas
50%
MP
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
221 Mandat
Dåligt förslag
128 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
50%
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
305 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
50%
L
KD
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
174 Mandat
Dåligt förslag
175 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Tiggeri ska förbjudas
50%
KD
SD
M
MP
L
V
C
S
Bra förslag
154 Mandat
Dåligt förslag
95 Mandat
Svar saknas
100 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Skatten på flygresor ska tas bort
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
205 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 19: Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
305 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 20: Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
50%
MP
KD
V
C
S
L
SD
M
Bra förslag
197 Mandat
Dåligt förslag
152 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 21: Kärnkraften ska byggas ut
50%
L
KD
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
174 Mandat
Dåligt förslag
175 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 22: Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
205 Mandat
Dåligt förslag
144 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 23: Religiösa friskolor ska förbjudas
50%
L
V
S
MP
KD
C
M
SD
Bra förslag
148 Mandat
Dåligt förslag
139 Mandat
Svar saknas
62 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 24: Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
50%
MP
L
V
SD
KD
C
M
S
Bra förslag
126 Mandat
Dåligt förslag
223 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 25: Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
144 Mandat
Dåligt förslag
205 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 26: Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
50%
MP
C
SD
L
KD
V
M
S
Bra förslag
109 Mandat
Dåligt förslag
240 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 27: Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
50%
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
305 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 28: Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
50%
MP
V
C
S
L
KD
SD
M
Bra förslag
175 Mandat
Dåligt förslag
174 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 29: Sverige ska bli medlem i NATO
50%
L
KD
C
M
MP
V
SD
S
Bra förslag
143 Mandat
Dåligt förslag
206 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 30: Sverige ska lämna EU
50%
V
SD
MP
L
KD
C
M
S
Bra förslag
90 Mandat
Dåligt förslag
259 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 31: Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
50%
KD
SD
MP
L
V
C
M
S
Bra förslag
84 Mandat
Dåligt förslag
265 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 32: Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
50%
MP
L
V
C
S
KD
SD
M
Bra förslag
195 Mandat
Dåligt förslag
154 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 33: Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?

Arbetsmarknadsåtgärder

Inget parti har valt den här frågan

Barnbidrag och föräldraförsäkring

Inget parti har valt den här frågan

Infrastruktur och kommunikationer

MP

Försvar och säkerhet

M
L

Migration och integration

Inget parti har valt den här frågan

Pensioner och stöd till äldre

S
SD
V
KD

Polis och rättsväsende

S
M
SD
C
KD

Utbildning och forskning

V
L
MP

Sjuka och personer med funktionsnedsättning

S
SD
C
V
KD
MP

Sänkta skatter

M
C
L