S
Socialdemokraterna i Sveriges Riksdag

Det här valet är en folkomröstning om välfärden. Vi vill höja pensionerna och anställa fler undersköterskor, läkare och lärare så att vårdköerna kan kortas och eleverna lär sig mer. Vi ska skapa fler jobb i hela landet, förbättra integrationen och bekämpa både brottsligheten och dess orsaker. För oss går det före nya skattesänkningar. Vill du vara med och bygga ett tryggare Sverige - eller byta till högerns samhällsmodell med växande klyftor och större otrygghet? Det är detta valet handlar om.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Anställa 14.000 fler i sjukvården under nästa mandatperiod

 • Skola och utbildning

  Investera 6 miljarder kronor per år där mest går till de kommuner och skolor som behöver det bäst.

 • Lag och ordning

  Anställa 10.000 fler inom polisen

 • Invandring och integration

  Införa språkplikt och etableringsjobb för nyanlända.

 • Jobb och sysselsättning

  Höja grundskyddet för dem med lägst pension, höja pensionerna med upp till 600 kr/månad för 6 av 10 pensionärer samt avskaffa pensionärsskatten.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val för en socialdemokratiskt ledd regering och vill bryta blockpolitiken.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Ganska dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Ganska dåligt förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket dåligt förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Ganska bra förslag
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Mycket dåligt förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Mycket bra förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Hoppat över frågan
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Ganska dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Ganska bra förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Ganska dåligt förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Ganska bra förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Pensioner och stöd till äldre
 • Polis och rättsväsende
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning