SD
Sverigedemokraterna i Sveriges Riksdag

Sverige är idag ett splittrat samhälle. Vi har en välfärd som inte fungerar som den ska och en otrygghet som breder ut sig. Många av de problem som vi står inför har skapats under borgerliga och rödgröna regeringar. Hade man fört en mer ansvarsfull politik då hade läget sett annorlunda ut nu. Sverigedemokraterna är det parti som konsekvent fått rätt i fråga efter fråga på flera områden, inte minst migrationspolitiken. Vi är det enda parti som har hållbara lösningar för ett sammanhållet Sverige.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Invandring och integration

  Ett asylstopp från länder som ligger utanför vårt direkta närområde.

 • Sjukvård och hälsa

  Kraftigt förbättrade villkor för offentligt anställda inom hälso- och sjukvården.

 • Lag och ordning

  Skärpta straff för vålds- och sexualbrott.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Avskaffa pensionärsskatten.

 • Skola och utbildning

  Statligt huvudmannaskap för skolan.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vår utgångspunkt är att om man vill styra landet med hjälp vårt stöd så måste man vara beredd på att förhandla. Vi kommer ge vårt stöd till den part som ger oss störst utväxling för vår egen politik.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det viktigaste för oss är att få igenom så mycket av vår politik som möjligt. Vill man få vårt stöd måste man vara villig att förhandla.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket bra förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket dåligt förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Hoppat över frågan
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket bra förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Mycket bra förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Mycket dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Ganska bra förslag
Viktig fråga
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket bra förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Hoppat över frågan
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Mycket bra förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska bra förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket bra förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Ganska bra förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Polis och rättsväsende
 • Pensioner och stöd till äldre
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning