M
Moderaterna i Sveriges Riksdag

Sverige är ett fantastisk land, men här finns också problem. Otryggheten breder ut sig, utanförskapet växer och vårdköerna blir allt längre. Det här är problem som måste lösas. I Sverige ska rättigheter, skyldigheter och möjligheter gälla lika för alla. Därför prioriterar Moderaterna lag och ordning, en stark arbetslinje, en stram och hållbar migrationspolitik och satsningar på vård och skola.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Vi vill sänka skatten för alla som jobbar och för Sveriges pensionärer. Det ska inte finnas någon skillnad i skatt mellan lön och pension.

 • Invandring och integration

  Vi vill införa inträdesjobb för nyanlända, språkkrav och ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att gå på bidrag.

 • Invandring och integration

  Vi vill att Sverige ska ha en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det innebär vi ska ta emot färre flyktingar än de senaste åren.

 • Lag och ordning

  Sverige ska ha fler poliser med högre lön. Straffen ska skärpas för gängkriminalitet och sexualbrott. Vi vill införa ett nationellt tiggeriförbud.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi satsar tre miljarder kronor för att snabbt korta vårdköerna.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Moderaterna vill leda en ny alliansregering.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Moderaterna vill bilda regering med de partier som delar våra värderingar – därför vill vi bilda en ny alliansregering.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket bra förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Ganska bra förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket bra förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Ganska bra förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket bra förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Ganska bra förslag
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Mycket bra förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Mycket dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Ganska bra förslag
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket bra förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Sänkta skatter
 • Polis och rättsväsende
 • Försvar och säkerhet