L
Liberalerna i Sveriges Riksdag

Vi är liberaler och tror på frihet, öppenhet och ansvar. Vi står för din rätt att leva ditt liv som du vill. Men i dag hotas de liberala värdena av extremister och populister. Vi är motkraften. Friheten ska försvaras. Skolan och integrationen är Sveriges framtidsfrågor. En skola med höga kunskapsmål ger alla unga chansen. Nya svenskar ska släppas in i samhället på riktigt, lära sig språket och jobba. Då minskar klyftorna och Sverige håller ihop. En röst på Liberalerna gör det möjligt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Kunskap och arbetsro. Betyg från årskurs 4 för att ge tidigt stöd till elever som behöver det. Ge lärarna bättre villkor och karriärmöjligheter

 • Invandring och integration

  Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden. Det behövs fler enkla jobb med lägre lön för nyanlända och ungdomar utan gymnasieutbildning.

 • Ekonomi och skatter

  Det ska löna sig bättre att arbeta och utbilda sig. Sänk inkomstskatten och sänk marginalskatterna.

 • Sjukvård och hälsa

  Tryggheten ska gälla alla. Försvara den personliga assistansen för människor med funktionsnedsättning.

 • Utrikespolitik och försvar

  EU behöver mer samarbete – inte mindre. Stärk arbetet för demokrati, frihandel, brottsbekämpning och miljö. Sverige ska delta fullt ut, även i euron.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Liberalerna vill ha en alliansregering där Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ingår.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vårt mål är en alliansregering. Om det är nödvändigt kan Alliansen tillsammans göra upp över blockgränsen med andra partier. Vi kommer inte att förhandla med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket bra förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Ganska bra förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket bra förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Ganska bra förslag
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Ganska bra förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Ganska dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Mycket bra förslag
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket bra förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Sänkta skatter
 • Försvar och säkerhet
 • Utbildning och forskning