KD
Kristdemokraterna i Sveriges Riksdag

Välfärden och de goda värderingarna utmanas på ett sätt som inte skett förut. Vårdköer ökar, äldre nekas plats på boenden, brott och otrygghet sprider sig. Sjuka ska få en god vård i tid. Äldre ska få en värdig omsorg och ekonomi. Brott ska bekämpas och polis komma när man ringer. De som bor i Sverige ska veta vilka värderingar som gäller. Vi vill återupprätta välfärdslöftet och stoppa slöseri med skattepengar. Vi lovar inte allt till alla men vi håller det vi lovar. Du ska kunna lita på Sverige

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Staten ska ta över huvudansvaret för sjukvården från landstingen så att alla i hela landet får en god vård i tid. Vi vill återinföra kömiljarden.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bygg fler äldreboenden och inför en äldreboendegaranti så att alla över 85 år får lagstadgad rätt till ett anpassat boende, utan biståndsbedömning.

 • Lag och ordning

  Vi vill utbilda och anställa 10 000 fler poliser för att säkra tryggheten. Vi vill skärpa straffen för vålds- och sexualbrott.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Vi vill slopa pensionärsskatten. Skatten på arbete och pension ska vara lika låg. Vi vill också höja BTP (bostadstillägg för pensionärer).

 • Övrigt

  Ingen kvotering av föräldraförsäkringen, dagarna ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrar eller närstående. Föräldrar, inte politiker, ska bestämma.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val på att bilda en alliansregering.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi går till val på att bilda en alliansregering.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket bra förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Ganska dåligt förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Ganska bra förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket bra förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Ganska bra förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket bra förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Ganska bra förslag
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Mycket bra förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Ganska bra förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Ganska bra förslag
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Ganska dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Ganska bra förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Ganska bra förslag
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket bra förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Ganska dåligt förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket bra förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Pensioner och stöd till äldre
 • Polis och rättsväsende
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning