MP
Miljöpartiet i Sveriges Riksdag

Klimatförändringarna är inte längre en framtidsfråga. De händer nu. Isen smälter i Arktis, krig och konflikter växer i torkans spår. Vi är det enda miljöpartiet. Vi har mer än fördubblat miljöbudgeten, infört en flygskatt och skyddat historiskt mycket natur. Andra partier vill stoppa och skära ner nödvändig klimatpolitik. Vi vill istället ta nästa steg! Vi satsar på 100% förnybar energi, snabba tåg, ekologisk mat, levande landsbygd, rena hav och barnvänliga städer. Nu. Klimatet kan inte vänta.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Ta krafttag för klimatet. Bygg höghastighetsbanor och rusta upp järnvägen. Bygg ut cykelvägar, kollektivtrafik och förnybara bränslen i hela landet.

 • Miljö och klimat

  Satsa på rent vatten och levande hav. Stoppa spridningen av plast och gifter. Förbjud onödiga plastartiklar och gynna återanvändning och reparation.

 • Miljö och klimat

  Mer klimatsmart och ekologisk mat. Skatt på importerat fulkött där antibiotika överanvänts på djuren. Värna biologisk mångfald och värdefull natur.

 • Demokrati och jämställdhet

  Ge alla mer makt över sin tid, sänk arbetstiden och satsa på jämställda löner och pensioner. Värna asylrätten och ge familjer rätt att återförenas.

 • Skola och utbildning

  Satsa på barn och ungas psykiska hälsa med köfri barn- och ungdomspsykiatri och stärkt elevhälsa. Ge elever tidigt stöd och mer tid med sina lärare.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi fortsätter gärna regeringssamverkan med S. I övrigt kommer vi söka en lösning som ger genomslag för så mycket grön politik som möjligt utifrån det parlamentariska läget efter valet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi utesluter allt slags samarbete med, eller stöd av SD och ser det som mycket osannolikt med ett närmare samarbete med M med tanke på deras utveckling i bland annat miljö och medmänsklighet.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Ganska dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Ganska dåligt förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket dåligt förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Ganska bra förslag
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Ganska dåligt förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Ganska bra förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket dåligt förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Ganska bra förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Mycket bra förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Infrastruktur och kommunikationer
 • Utbildning och forskning
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning