V
Vänsterpartiet i Sveriges Riksdag

Vänsterpartiet vill skapa ett Sverige för alla, inte bara för de rikaste. Ojämlikheten är vår tids gissel. Medan de andra partierna saknar konkret politik eller driver en politik som direkt ökar klyftorna i samhället, vill vi göra Sverige till världens mest jämlika land. Vi vill ha miljonärsskatt för rättvisare fördelning, sex timmars arbetsdag så att alla ska orka jobba fram till pensionen och satsa på glesbygd och förorter som förlorat jobb och offentlig service.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Övrigt

  Det viktigaste för oss är att ta itu med de ekonomiska klyftorna och bygga ett jämlikt Sverige. Vi vill ha en ekonomi för alla - inte bara några få.

 • Övrigt

  En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt är ett fundament i ett jämlikt samhälle. Det omfördelar resurser från rik till fattig.

 • Demokrati och jämställdhet

  Vi vill minska storföretagens och lobbyisternas inflytande och ge människor ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation.

 • Demokrati och jämställdhet

  Inom en generation vill vi uppnå ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män, det kräver bl.a. att föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna.

 • Ekonomi och skatter

  Skattesystemet är riggat för de rika. Vi vill ändra på det. Välfärdsstaten ska aldrig fördela pengar från folk med vanliga inkomster till rika.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Det är bara en vänsterregering som kan och kommer att skapa ett Sverige som fungerar för alla och inte bara för några få. Historiskt har det bara varit regeringar till vänster som byggt välfärdsstaten

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket dåligt förslag
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket dåligt förslag
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Mycket dåligt förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Mycket dåligt förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Mycket dåligt förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Mycket bra förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket dåligt förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Ganska dåligt förslag
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Ganska dåligt förslag
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket bra förslag
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Pensioner och stöd till äldre
 • Utbildning och forskning
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning