C
Centerpartiet i Sveriges Riksdag

På många sätt går det bra för Sverige. Samtidigt är arbetslösheten hög bland nyanlända, vårdköerna växer, det är polisbrist och utsläppen ökar. Sverige håller på att klyvas. Vi vill öppna dörren till första jobbet och ge småföretagen möjligheter att anställa. Vi vill skapa trygghet i hela landet, där man får vård när man behöver den och polisen kommer när man ringer. Vi vill se en grön tillväxt med smarta tekniklösningar och en vardag utan gifter. Vi står för ett nytt ledarskap. Vi vill framåt.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Jobb och sysselsättning

  Det är i småföretagen som jobben skapas. Vi vill göra det billigare och lättare att anställa och förenkla reglerna för småföretag.

 • Invandring och integration

  Gör det enklare att få sitt första jobb. Vi föreslår att arbetsgivaravgiften tas bort för alla när man gör entré på arbetsmarknaden.

 • Miljö och klimat

  Inför en grön bilbonus på 100 000 i rabatt till de mest klimatvänliga bilarna och inför ett grönt avdrag för exempelvis installation av solceller.

 • Sjukvård och hälsa

  Genomför ett nationellt sjuksköterskelyft på fyra miljarder kommande mandatperiod för bättre arbetsvillkor och mer pengar i sjuksköterskans plånbok.

 • Lag och ordning

  Det behövs fler poliser för trygghet i hela landet. Därför vill vi ge mer resurser till polis och rättsväsende.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Sverige behöver ett nytt ledarskap. Vi vill bilda regering tillsammans med Alliansen.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer inte förhandla eller samarbeta med Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna står väldigt långt från oss i synen på samhället och i sakfrågor som jobb och företag.

En förmögenhetsskatt ska återinföras
Svar:
Mycket dåligt förslag
Rutavdraget ska utökas kraftigt
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Amorteringskraven på bostadslån ska tas bort
Svar:
Ganska dåligt förslag
Statens investeringsstöd till byggande av nya hyresrätter ska tas bort
Svar:
Mycket bra förslag
Sverige ska vara mångkulturellt
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Böneutrop i offentliga miljöer ska stoppas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inträdesjobb med sänkt ingångslön ska införas för nyanlända
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Könskvotering ska införas med minst 40% av vardera könet i börsbolagens styrelser
Svar:
Mycket dåligt förslag
Föräldraförsäkringen ska enligt lag delas lika
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer
Svar:
Ganska bra förslag
Arbetsförmedlingen ska avskaffas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Småföretag ska undantas helt från turordningsreglerna vid uppsägningar
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Skatten på arbete ska sänkas
Svar:
Mycket bra förslag
Polisen ska prioritera att söka upp och avvisa asylsökande som fått avslag
Svar:
Ganska bra förslag
Avskaffa villkorlig frigivning så att dömda sitter strafftiden ut
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tiggeri ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Skatten på flygresor ska tas bort
Svar:
Ganska bra förslag
Förbjud nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med år 2025
Svar:
Ganska dåligt förslag
Engångsartiklar gjorda av plast ska förbjudas
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kärnkraften ska byggas ut
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Ett skriftligt omdöme i ordning och uppförande ska införas i grundskolan
Svar:
Mycket bra förslag
Religiösa friskolor ska förbjudas
Svar:
Ganska dåligt förslag
Staten ska ta över ansvaret för skolan från kommunerna
Svar:
Mycket dåligt förslag
Friskolornas möjligheter att gå med vinst ska begränsas
Svar:
Mycket dåligt förslag
Arbetsgivaravgiften ska sänkas för företag i glesbygdskommuner
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Ändra strandskyddslagen så att det blir lättare att bygga strandnära
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Omfördela mer pengar från rika till fattiga kommuner
Svar:
Ganska bra förslag
Sverige ska bli medlem i NATO
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Sverige ska lämna EU
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Staten ska ta över ansvaret för sjukvården från landstingen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Ett tredje kön ska införas för de som varken känner sig som man eller kvinna
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden ska prioriteras i statens budget?
 • Polis och rättsväsende
 • Sjuka och personer med funktionsnedsättning
 • Sänkta skatter