En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet

Osäker på vad du ska rösta på i EU-valet?

Gör SVT:s parti- och kandidattest.

Starta EU-valkompassen

Det tar 5–10 minuter

Cannabis, Systembolaget och Tiktok – så tycker partierna

En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

Valresultat för EU-valet 2024

Från valkvällen 9 juni kan du följa rösträkningen och utvecklingen av valresultatet för EU-valet 2024.

Partiernas svar i valkompassen är deras egna formuleringar och svar på SVT:s frågor. Övriga texter är formulerade av SVT. För datainsamling, frågeurval och testning av frågorna har SVT tagit hjälp av undersökningsföretaget Indikator

Frågor och svar om SVT:s valkompass