En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet

Politiskt förslag

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

Om frågan

Enligt EU:s övergripande klimatmål, som är bindande för medlemsländerna, ska länderna vara klimatneutrala till 2050. Det innebär att utsläppen av växthusgaser måste kompenseras med att motsvarande mängd kol binds upp. Om ett land inte uppnår målen kan det i förlängningen leda till prövning i EU-domstolen och böter.

Så svarar partierna