Osäker på vad du ska rösta på i EU-valet?

Gör SVT:s parti- och kandidattest.

Starta EU-valkompassen

Det tar 5–10 minuter

Cannabis, Systembolaget och Tiktok – så tycker partierna i EU-valet 2024

Partiernas svar i valkompassen är deras egna formuleringar och svar på SVT:s frågor. Övriga texter är formulerade av SVT. För datainsamling, frågeurval och testning av frågorna har SVT tagit hjälp av undersökningsföretaget Indikator

Frågor och svar om SVT:s valkompass