Val 2022 Valkompass
kommun

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

Om frågan
Antalet parkeringsplatser i Växjö centrum har de senaste åren minskat.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Växjö

Extra viktig fråga

Nej det behövs inte. Vi har tomma parkeringar centralt. Istället behövs mer kollektivtrafik och bra och säkra cykelvägar så att växjöborna kan ställa bilen och göra plats för de som måste ha bil i sin vardag.

Ganska dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Växjö

Gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska prioriteras när staden växer. Såväl för klimatet som ökad trivsel i centrala Växjö vill vi minska bilismen och istället satsa på pendlarparkeringar och kollektivtrafik.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Växjö

Vi vill se fler parkeringshus och färre markparkeringar men inte färre antal parkeringsplatser. Det ska vara lätt att hitta en parkeringsplats för de som verkligen behöver.

L
Liberalerna Växjö

Liberalerna vill ta ett helhetsbegrepp på trafiken och parkeringssituationen i Växjö centrum. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Växjö

Extra viktig fråga

Vi vill även se fler avgiftsbefriade korttidsparkeringar,

M
Moderaterna Växjö

Extra viktig fråga

Växjö kommun är och förblir en landsbygdskommun där stora delar av invånarna är beroende av bilen för att ta dig till och från hem och jobb eller andra fritidsaktiviteter. Vi brinner för en levande stadskärna och vill att så många som möjligt ska kunna njuta av dess service och utbud. En kombination av god kollektivtrafik, bra cykelvägar och goda parkeringsmöjligheter exkluderar ingen.

S
Socialdemokraterna Växjö

Vi behöver en översyn av parkeringssituationen i Växjö stad. Vi vill titta närmre på bland annat fler korttidsparkeringar och fler parkeringsplatser med laddmöjlighet.

SD
Sverigedemokraterna Växjö

Extra viktig fråga

Alla kan inte åka buss eller elcykel. Invånare från orter utanför Växjö måste kunna ta sig till centrum för att uträtta sina ärenden.