Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

Om frågan
När städerna byggs tätare, är växtlighet på väggar och tak ett sätt att få in mer vegetation.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Växjö

Växtlighet kräver en del underhåll, det kan vara bättre att satsa på solpaneler.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Växjö

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Växjö

En del av ett aktivt klimatarbete och gröna städer ökar människors välbefinnande. I flera bostadsområden har bostadsrättsföreningar med framgång anlagt växtlighet på tak. Detta kan utvecklas ytterligare av kommunen.

M
Moderaterna Växjö

Extra viktig fråga

Trevligt och bra både utifrån miljö- och klimat men även för att det är estetiskt tilltalande. Det är något dyrare men är försvarbart då det kan bidra till minskade kostnader och problem på annat håll ex vid stora regnmängder men det höjer också trivsel och attraktionsvärdet på byggnaden och området.

S
Socialdemokraterna Växjö

På tak där det passar är det bra med växtlighet. Andra tak behöver solceller.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Växjö

Centerpartiet vill gärna se fler gröna tak och väggar tillsammans med fler större solcellsanläggningar.

MP
Miljöpartiet Växjö

Självklart. Vi behöver göra allt vi kan för att hejda klimatförändringen.

V
Vänsterpartiet Växjö

Biologisk mångfald är en viktig fråga och om vi kan använda våra kommunala byggnader på landsbygden och i staden för att stötta ekosystem ska vi göra det.