Val 2022 Valkompass
kommun

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

Om frågan
Miljötänk handlar om att ta hänsyn till verksamhetens miljö- och klimatpåverkan och välja det mest miljövänliga alternativet och det alternativ som ger minst utsläpp av växthusgaser.
Så svarar partierna

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Trelleborg

Vi vill att alla nybyggen ska vara det senaste inom både miljö och byggteknik.

L
Liberalerna Trelleborg

Genom att omfamna ny teknik och moderna lösningar, integreras miljötänk naturligt i kommunens byggprojekt.

SD
Sverigedemokraterna Trelleborg

Om förslagen är rimliga och verklighetsförankrade så är det bara positivt att man får in miljötänket i byggprojekten.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Trelleborg

Extra viktig fråga

Att inte bygga miljösmart är direkt dumt. Självfallet ska kommunen vara ett föredöme.

MP
Miljöpartiet Trelleborg

Miljötänk leder ofta till långsiktiga ekonomiska vinster. Större miljötänk minskar slit och släng mentaliteten och är i grunden nödvändigt för mänskligheten. Byggsektorn är en väldigt viktig aktör för att nå ett mer hållbart och miljösmart samhälle.

M
Moderaterna Trelleborg

Extra viktig fråga

Är i dagens samhälle en självklarhet och vi har satsat och kommer att fortsätta satsa på Vätgas och byggnad av detta.

S
Socialdemokraterna Trelleborg

Extra viktig fråga

Ett grönt tänk är viktigt för att genomföra klimatomställningen.

VS
Vårt Söderslätt Trelleborg

Extra viktig fråga

Vårt Söderslätt lovar att sätta människor och miljö i första rummet. Det innebär att alla byggprojekt måste beakta inverkan för framtida generationer. Därför måste all byggnation vara både miljö- och energismart. Lika viktigt är att tänka på den fysiska miljön för att skapa trivsel, välmående och trygghet.