Val 2022 Valkompass
kommun

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

Om frågan
Östra Ringvägen är en planerad ringväg, som ska leda trafiken runt staden och ansluta till en ny östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet. I september hålls en folkomröstning om hamninfarten ska byggas Trelleborg.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Trelleborg

Extra viktig fråga

Trelleborg behöver färre lastbilar, inte mer vägar. Styrets planer på östlig ringväg, ny västlig ringväg samt östlig infart och lastbilsparkering har en samlad kostnad på över 1000 miljoner kronor. Kommunen har skrivit "medfinansieringsavtal" med Trafikverket där kommunen tar 100% av kostnaden och Trafikverket 0%. Kommunens resurser behövs mer inom skola, vård och omsorg.

VS
Vårt Söderslätt Trelleborg

Extra viktig fråga

Vårt Söderslätt föreslår en östlig ringväg innanför järnvägen som innehåller flera av/på-farter för att förenkla för alla Trelleborgare. Vägen behövs för den lokala trafiken men ska inte användas som infart till hamnen. Vårt förslag blir billigare, tar mindre åkermark i anspråk och inga hus behöver rivas.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Trelleborg

Extra viktig fråga

Vi har inte finansieringen klar och ej heller Trafikverket, de som ska ha ansvar för nationella vägar i Sverige.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna Trelleborg

Extra viktig fråga

Vi ser östra Ringvägen som en förutsättning för att kunna fortsätta utveckla Trelleborgs stad.

L
Liberalerna Trelleborg

Extra viktig fråga

Frågan om östlig ringväg har utretts väl och det finns en tydlig politisk majoritet för byggande av östlig väg. Det finns också en avsiktsförklaring med Trafikverket om östlig ringväg. Det är dags att börja bygga ringvägen.

M
Moderaterna Trelleborg

Extra viktig fråga

Så att vi kan bygga kuststad

S
Socialdemokraterna Trelleborg

Extra viktig fråga

För en bättre miljö i tätort och för ett bättre trafikflöde.

SD
Sverigedemokraterna Trelleborg

Behövs för utvecklingen av sjöstaden samt kuststaden.