Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

Om frågan
I flera omgångar har det funnits förslag om att bygga ut den röda tunnelbanelinjen från T-centralen och Mörby centrum till Täby centrum.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Täby

Extra viktig fråga

Vi gör stora satsningar på att bygga ut Roslagsbanan och har satsningar framåt. Ser gärna en utveckling till Arlanda med Roslagsbanan.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Täby

Vi prioriterar en förbättrad Roslagsbana med ökad turtäthet och kapacitet på alla linjer även på Näsbyparkslinjen, fler nya moderna tåg med större bekvämlighet och möjlighet att ta med cykeln på tåget. Vi vill förlänga Roslagsbanan till Arlanda. Vi behöver också fler tvärförbindelser mellan kommuner.

M
Moderaterna Täby

Förstärkt kollektivtrafik är viktigt för Täby och därför har det gjorts stora satsningar på Roslagsbanan som kommer innebära helt nya tåg med bland annat AC och trygghetskameror samt en näst intill fördubblad resandekapacitet. Vi arbetar också för bättre tvärförbindelser inom kommunen och mot Solna/Kista. Fördelen med Roslagsbanan är att det finns många stationer i kommunen.

SD
Sverigedemokraterna Täby

Extra viktig fråga

Vi ser inte att en utbyggnad av tunnelbanan till Täby skulle ge några större fördelar för kommunen. Att bevara Roslagsbanan med ändstationen Östra station ser vi däremot som viktigt.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Täby

En förlängd och upprustad Roslagsbana in till city är en bra grund. Vi vill sedan att Roslagsbanan förlängs till Arlanda. På sikt vore en tunnelbana till Täby och Arninge ett bra komplement.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Täby

Detta är en fråga som Miljöpartiet de gröna i Täby har drivit länge för att göra det möjligt för Täbys medborgare att få livspusslet att gå ihop. En tunnelbana till Täby Centrum och Arninge gör att kollektivåkandet skulle öka men också göra att stressade barnfamiljer för ökad tid med sina barn.

S
Socialdemokraterna Täby

Det är en fråga som vi Socialdemokrater har drivit i många år. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken för att minska bilberoendet och därmed uppnå klimatmålen. Vi har Roslagsbanan, men den är inte tillräcklig för att klara framtida behov.