Val 2022 Valkompass
kommun

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

Om frågan
Förslaget innebär att kommunen behöver öka sitt bestånd av hyresrätter.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Solna

Bostadsmarknaden fungerar dåligt, men det är ett nationellt och ett regionalt problem som inte kan lösas av en enskild kommun i Stockholmsregionen. Det är många grupper utöver unga som behöver bostäder, exempelvis våldsutsatta i nära relationer och flyktingar från krig och konflikter. Att ge en bostadsgaranti enbart till unga skulle innebära att dessa grupper inte kan få bostad i Solna.

KD
Kristdemokraterna Solna

Det är inte möjligt att garantera varje ungdom som växer upp i Solna bostad här. Istället vill vi kristdemokrater att det ska finnas bra möjlighet till arbete så att ungdomar kan skaffa en egen bostad. Vi vill också ha ett skattefritt bostadssparande för unga, något som sänker tröskeln för att komma in på bostadsmarknaden.

L
Liberalerna Solna

Detta är en orealistisk ambition med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i Solna.

M
Moderaterna Solna

En sådan garanti fungerar inte i någon kommun i Stockholms län där det råder bostadsbrist. Vi har en särskild ungdomskö i Solna, vi är den kommun i Stockholms län som har fjärde flest hyresrätter och en av de kommuner i Stockholms län som har flest studentbostäder. Vi vill istället arbeta för fler boendelösningar för Solnas ungdomar.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Solna

Vi vill självklart att alla unga ska ha någonstans att bo. Men som politiker måste man vara ärlig med att vi har en stor bostadsbrist och en uppskruvad bostadsmarknad utan enkla lösningar. Solnas allmännytta, Signalisten, som vi politiker styr över har ca 4000 bostäder men det finns närmare 7000 solnabor i åldern 18-25. Det vi kan och ska göra är att bygga fler hyresrätter och bostäder för unga.

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Solna

Extra viktig fråga

De senaste 15 åren har ca 90 % av alla bostäder som byggts i Solna varit dyra bostadsrätter. Bristen på hyresrätter tvingar unga som inte har råd eller vill köpa en lägenhet att flytta. Vi vill att hälften av alla nybyggen blir hyresrätter och vi vill införa en bostadsgaranti för unga - likt den som länge funnits i grannkommunen Sundbyberg. Alla unga ska få en bostad senast när de fyllt 25 år.

SD
Sverigedemokraterna Solna

Extra viktig fråga

Ja! Prioritera Solnas ungdomar vad gäller bostäder. Därför vill vi sänka åldersgränsen för inskrivning i den kommunala bostadskön från 18 år till 6 år. Idag är kötiden för att få en lägenhet hos Signalisten ungefär 13 år för ungdomar. Trots de långa kötiderna har det kommunala bostadsbolaget Signalisten förmedlat lägenheter till nyanlända via förtur.

V
Vänsterpartiet Solna

Extra viktig fråga

Kötiden till en hyresrätt i Solna är 13 år för att det har byggts så få hyresrätter. Vi vill bygga fler billiga och klimatsmarta hyresrätter så att unga har råd och möjlighet att flytta hemifrån.