Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

Om frågan
En koldioxidbudget är en plan för hur mycket och på vilket sätt kommunens utsläpp ska minska årligen. Flera kommuner i landet har tagit fram koldioxidbudgetar som de arbetar efter.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Solna

Nej! Det skulle ställa enorma och orimliga krav på Solna och dess invånare och medföra betydande kostnader. Detta skulle samtidigt ha en ej märkbar effekt på klimatet.

Ganska dåligt förslag

M
Moderaterna Solna

Vi jobbar efter att Solna ska vara koldioxidneutralt 2035, det finns med i våra styrdokument. Därför behövs ingen ytterligare åtgärd för det arbetet.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna Solna

Det kan vara en väg framåt för att ha koll på hur mycket kommunen släpper ut. Men det är viktigt att det inte lägger ett tungt administrativt raster på förvaltningen i samband med upprättandet av koldioxidbudgeten.

L
Liberalerna Solna

Vi har ibland en övertro på att mäta olika företeelser men det viktiga är att sätta in konkreta åtgärder som minska klimatpåverkan.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Solna

Extra viktig fråga

Solna bör införa klimatbudgetering för att få verktyg för att nå mål om att bli klimatneutralt som organisation 2030 och som geografiskt område 2045. I klimatbudget inkluderas även konsumtionsbaserade utsläpp. Klimatbudget omfattar även andra växthusgaser än koldioxid, bl.a. metan och är ambitiösare än en koldioxidbudget.

MP
Miljöpartiet Solna

Extra viktig fråga

De senaste åren har vi i Miljöpartiet sett till att Solna har tagit fram en klimatstrategi och satt upp lokala klimatmål. Med en koldioxidbudget visar vi tydligt hur mycket klimatutsläppen måste minskas varje år för att nå målen. Utifrån budgeten ska vi göra de investeringar som behövs för att åstadkomma nödvändiga utsläppsminskningar.

S
Socialdemokraterna Solna

Extra viktig fråga

Klimatkrisen är global, men utsläppen sker lokalt. Vi vill därför införa en koldioxidbudget i Solna. Flera kommuner i Sverige har infört en koldioxidbudget och det är ett bra verktyg för att se och på sikt minska utsläppen inom kommunen. EU har beslutat att införa en koldioxidbudget för att analysera unionens utsläpp.

V
Vänsterpartiet Solna

Extra viktig fråga

En hållbar omställning kräver att vi tar vårt ansvar och inte släpper ut mer än vi har råd med. En koldioxidbudget är ett bra verktyg för att säkerställa detta, och därför har vi lagt förslag om detta i fullmäktige.