OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Sverige ska vara medlem i NATO

Om frågan
Efter Rysslands invasion av Ukraina har både Sverige och Finland ansökt om medlemskap i den militära försvarsalliansen Nato. Ett medlemskap innebär att Sverige får skydd från övriga NATO-länder vid ett angrepp men också att vi ska hjälpa andra medlemsländer om de blir attackerade.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet

Vi vill inte att Sverige går med i Nato och vill därför rusta upp det svenska totalförsvaret. Vi ska också fördjupa våra försvarssamarbeten med de skandinaviska länderna, Storbritannien, EU och Nato. Sverige får inte anpassa sig till Turkiets krav för medlemskap, utan ska fortsätta värna mänskliga rättigheter. Nedrustningen måste fortsätta, därför behövs en lag som förbjuder kärnvapen i Sverige.

V
Vänsterpartiet

Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet

Extra viktig fråga

Sverige i Nato innebär ökad säkerhet för både oss och våra demokratiska grannländer i Norden och kring Östersjön.

KD
Kristdemokraterna

Säkerhet byggs tillsammans med andra. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen. Ett svenskt medlemskap medför att vi fullt ut kan planera, synkronisera och öva tillsammans med våra grannar. Bara ett fullvärdigt medlemskap ger Sverige de säkerhetsgarantier som krävs för att kunna försvara vårt land mot en potentiell angripare.

L
Liberalerna

Extra viktig fråga

Tillsammans är vi tryggare. Liberalerna har arbetat för svenskt Natomedlemskap långt före andra partier. Nu är det dags att ta steget.

M
Moderaterna

Sverige behöver stärka sitt eget försvar, men även gå med i Nato för att kunna möta en allt mer osäker omvärld. Demokratin måste försvaras och kriget i Ukraina har gjort det tydligt att det enda sättet att göra det är tillsammans med andra. Som medlem i Nato skulle vi kunna vara säkra på att få militär hjälp av 30 andra länder om vi skulle anfallas.

S
Socialdemokraterna

Rysslands anfallskrig i Ukraina har fundamentalt försämrat säkerheten i vårt närområde. Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som kommer med ett medlemskap i Nato. Socialdemokraterna har gjort bedömningen att ett svenskt Nato-medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har länge varnat för upprustningen i Ryssland och därmed varit det parti som satsat mest pengar på Försvarsmakten sedan vi kom in riksdagen. Med anledning av det förändrade säkerhetsläget i vårt närområde och Finlands Nato-ansökan anser Sverigedemokraterna att även Sverige bör gå med i Nato.