OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Om frågan
A-kassa är en ersättning som betalas ut till dess medlemmar vid arbetslöshet. Under 2020 beslutade regeringen och samarbetspartierna att tillfälligt höja gränsen för hur hög ersättning man kan få från A-kassan. Syftet var att dämpa coronapandemins negativa effekter på den svenska ekonomin.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

M
Moderaterna

A-kassan ska vara skälig för att klara kortare perioder av arbetslöshet. Men Sverige bör inte ha en a-kassa som leder till högre arbetslöshet över tid. De tillfälligt höjda nivåerna under pandemin bör därför återställas nu när restriktionerna har upphört och efterfrågan på arbetskraft är hög.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet

A-kassan är en omställningsförsäkring som bör vara högre i början för att sedan snabbare trappas ner, och med fler stödjande insatser.

L
Liberalerna

Småföretagare har akuta problem med att hitta kompetenta medarbetare. I den här situationen är det fel signal att höja ersättningen till den som är arbetslös. Vi vill istället se skattesänkningar, som gör det mer attraktivt för arbetsgivare att anställda och som gör att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men alla kan drabbas. Då måste samhällets trygghetssystem vara inkluderande och ligga på rimliga nivåer. Miljöpartiet vill höja grundersättningen i a-kassan och att den ska omfatta alla som arbetar. På sikt vill vi införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla.

S
Socialdemokraterna

Extra viktig fråga

Vi vill höja ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och går till val på att permanenta den tillfälligt stärkta a-kassan som infördes under pandemin. Reformen innebär att vanliga löntagare som tjänar upp till 33 000 kr i månaden kan få ut 80 procent av sin lön i ersättning om de blir av med jobbet.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har länge varit drivande i att höja taket i a-kassan under de första 100 dagarna. Vi är därmed positiva till att den tillfälliga höjningen av a-kassan permanentas då den ligger på samma nivå som vi tidigare föreslagit. For oss är det viktigt att det finns en ekonomisk trygghet och ett väl fungerande socialt skyddsnät under den tid man söker ett nytt jobb. 

V
Vänsterpartiet

Sverige ska ha starka löntagare och då krävs en fungerande A-kassa. A-kassan har urholkats i flera decennier och ger inte längre inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Under pandemin gjordes tillfälliga förstärkningarna som är bra men inte tillräckliga. För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring krävs ytterligare förbättringar.