OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

RUT-avdraget ska avskaffas

Om frågan
Den som anlitar ett företag för hjälp med arbete i bostaden, kan få RUT, ett skatteavdrag för en del av arbetskostnaden. RUT innebär att tjänsten blir billigare för köparen, eftersom staten tar en del av kostnaden. RUT kan fås för t ex städning, trädgårdsarbete, flytt och barnpassning.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet

Extra viktig fråga

Vi vill behålla och bredda RUT-avdraget.

KD
Kristdemokraterna

RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen, därför vill vi inte avskaffa reformen. Vi vill däremot bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

L
Liberalerna

Extra viktig fråga

Ska Sverige klara av integrationsproblem och bryta utanförskap måste fler ges möjlighet att komma in på svensk arbetsmarknad. Genom Rut-avdraget minskar det obetalda hushållsarbetet samtidigt som fler kommer i arbete. RUT-tjänster underlättar också vardagen för många samtidigt som svarta jobb blir vita.

M
Moderaterna

RUT-avdraget har bidragit till att fler kunnat lämna utanförskap för att ta steget in på arbetsmarknaden. Vi vill utveckla RUT ytterligare så fler ges möjlighet till jobb och egen försörjning. Samtidigt blir det lättare att få vardagen att fungera för både familjer och äldre.

SD
Sverigedemokraterna

RUT-avdraget har effektivt bidragit till att bekämpa svartarbete och oseriösa näringsidkare samtidigt som det möjliggjort för nya företag samt företagare att bidra till samhället.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet

Att spendera pengar på tjänster istället för konsumtion av varor är positivt för miljön och klimatet. Miljöpartiet vill att RUT-avdraget ska främja omställningen, med ett större fokus på reparationer och cirkulär ekonomi än idag. Det är viktigt att RUT-avdraget inte blir en subvention av välmående gruppers konsumtion av tjänster. Därför bör nivåer och inkluderade aktiviteter löpande ses över.

S
Socialdemokraterna

Användningen av hushållsnära tjänster har ökat kontinuerligt, och vi har inga förslag om att avskaffa RUT-avdraget. Däremot ska stora skattefinansierade reformer granskas kontinuerligt, och vi ser positivt på en översyn av RUT-avdraget för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet.

Mycket bra förslag

V
Vänsterpartiet

Vi är inte emot hushållsnära tjänster, men de ska inte skattesubventioneras. Höginkomsttagare använder RUT-avdrag mycket mer än låginkomsttagare. I praktiken innebär det att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Det är orimligt och ett slöseri med skattemedel. Pengarna skulle göra betydligt större nytta om de t.ex. gick till fler anställda inom vård och omsorg.