OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Om frågan
Visitationszoner skulle ge polisen möjlighet att i vissa områden visitera vem som helst även om det inte finns någon brottsmisstanke.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet

Vi anser inte att man bör införa visitationszoner i Sverige. Visitationszoner skulle innebär att polisen får visitera vem som helst som rör sig i zonen utan anledning. Det skulle hota förtroendet som finns mellan polisen och allmänheten

MP
Miljöpartiet

Polisen har redan idag lagstöd för att visitera dem de behöver kontrollera. Visitationszoner skulle drabba människor i socioekonomiskt utsatta områden som grupp, vilket riskerar att skapa spänningar mellan allmänheten och polisen. Det förtroende som byggts upp riskerar att raseras om människor blir kollektivt utpekade.

S
Socialdemokraterna

Polisen har redan idag stora möjligheter att visitera och göra husrannsakan. Vi vill ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer. Visitationszoner, där man får visitera människor helt utan misstanke om brott, riskerar att göra mer skada än nytta, vilket inte minst poliser som jobbar i de aktuella områdena brukar framhålla.

V
Vänsterpartiet

Visitation ska bara ske när det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer av människor bara för att de råkar befinna sig i ett visst område är dåligt. Helt oskyldiga skulle drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen skadas. Ett minskat förtroende för polisen leder till att färre anmäler och vittnar, vilket gör det svårare att bekämpa kriminaliteten.

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna

Tryggheten måste öka i brottsutsatta områden. Det finns andra åtgärder som är mer prioriterade, såsom fler poliser på plats, tidigare ingripanden från socialtjänsten, enklare regler för att sätta upp kameror på otrygga platser och förbud för dömda gängkriminella att vistas i områden där deras gäng har förankring.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna

Extra viktig fråga

Polisen behöver verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis skett en skottlossning. I andra länder finns liknande system som helt okontroversiella, men i Sverige försöker många piska upp konflikten mellan polis och medborgare. Vi har förtroende för att Polisen skulle använda metoden med måtta.

M
Moderaterna

Våldsbrottslighet i olika former håller tusentals människor och hela stadsdelar i ett järngrepp. Därför vill Moderaterna att polisen ska kunna visitera fler, bland annat i jakten på illegala vapen. Det ska vara möjligt att införa speciella visitationszoner i områden där grova våldsbrott har skett eller misstänks vara på väg att ske.

SD
Sverigedemokraterna

Extra viktig fråga

För de som bor i utsatta områden är den öppna narkotikaförsäljningen och skjutningar ett oerhört problem. Polisens möjlighet att öka tryggheten måste stärkas. Att ge polisen möjlighet att utfärda vistationszoner i brottsutsatta områden hade gett rättsväsendet ett bra verktyg att bekämpa den organiserade brottsligheten.