OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Om frågan
Public service är radio och tv i allmänhetens tjänst. Enligt sändningstillståndet ska bolagen ha ett utbud för alla - t ex nyheter, underhållning, utbildning och drama. Public service betalas av de som är över 18 år, har inkomst och betalar skatt.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet

Vi värnar public service oberoende och roll i samhället. Public service ska bevaka hela landet och granska samhället ur många perspektiv.

L
Liberalerna

Liberalerna värnar public service-mediernas funktion i samhället. De har till uppgift att bedriva radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende, opartiskhet och saklighet. Vi vill därför att public service fortsatt ska ha ett brett uppdrag och vi ser det som vår uppgift är att värna och främja dess oberoende och kvalitet.

MP
Miljöpartiet

Det är viktigt med ett starkt och brett public service som speglar hela Sverige. Vi vill skydda public service i grundlagen, för att skydda verksamheten mot politisk styrning. För att ett starkt och brett public service ska kunna värnas behöver finansieringen vara stabil och långsiktig. Vi anser att finansieringen ligger på en bra nivå idag.

S
Socialdemokraterna

Extra viktig fråga

Vi anser att public service ska ha erbjuda ett brett uppdrag och ett programutbud av hög kvalitet. Alla ska kunna hitta program som är intressanta.

V
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna

Moderaterna värnar och vill stärka Public services kärnuppdrag. Vi vill att finansieringen av Public service effektiviseras och att granskningen av Public service förbättras för att säkerställa opartiskhet och saklighet.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser att public service har ett allmänintresse och det är därför viktigt att det finns kvar, men public service behöver bli vassare och smalare. Vi föreslår därför att Sveriges tre public service-bolag slås samman till ett bolag, vilket skulle möjliggöra att resurser kan användas mer effektivt.