OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Om frågan
Det finns ett starkt stöd i riksdagen för att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. I dag har Sverige över 4,5 miljoner bensin- och dieselbilar som är tänkta att fasas ut om målet ska nås.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna

Ett förbud skulle innebära att bilen blir en klassfråga och öka kostnaderna för de som behöver bilen för att få vardagen att gå runt – barnfamiljer, pendlare samt alla som bor utanför storstäder. Teknikutvecklingen måste driva elektrifieringen, inte förbud.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet

Vi står bakom målet att det inte längre ska vara tillåtet att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar år 2030 i enlighet med EU:s nollutsläppskrav för personbilar, men fokus måste vara på utsläppen under en livscykel, inte från avgasröret.

KD
Kristdemokraterna

Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

M
Moderaterna

Utfasning av nya fossila bilar bör ske gemensamt inom EU, genom krav på nollutsläpp 2030 och krav på laddinfrastruktur.

S
Socialdemokraterna

Genom att bli mindre beroende av fossila bränslen ökar vi vårt självbestämmande. Det är dessutom bra för klimatet. Vi vill se en fossilfri fordonsflotta 2030 och för att komma dit har vi bland annat infört ett bonus malus-system, som innebär att miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med relativt högautsläpp av koldioxid får högre skatt.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna

Förbudet mot nyförsäljning av fossilbilar ska införas på EU-nivå. Liberalerna anser att ett sådant förbud bör införas från 2030. Fram till dess behöver det byggas upp leveranskedjor för de komponenter som behövs för elbilarna. Även nätet för laddstationer måste byggas ut i hela landet. Det gör det orealistiskt att införa ett försäljningsförbud redan 2025.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet

Extra viktig fråga

Omställningen av transportsektorn är i full gång. Elbilar och laddbara bilar dominerar nybilsförsäljningen. Samtidigt blir det allt dyrare att köra på bensin och diesel. Idag används en bil i snitt under 18 års tid. Att köpa en bensin- eller dieselbil kommer alltså vara en rejäl förlustaffär för hushållen.

V
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har länge drivit på för att ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill även göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.