OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Om frågan
Förra året fick alla skolor som önskar det införa betyg från årskurs 4. Det är rektorerna som ska besluta om de vill ha tidigare betyg och lärarna ska ges möjlighet att yttra sig. Totalt har 28 skolor startat med betyg i årskurs 4 varav fyra är kommunala skolor.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet

Centerpartiet anser att betyg ska ges från årskurs 6.

MP
Miljöpartiet

Betyg ska användas när det behövs, till exempel vid urval för fortsatta studier. Forskning visar dock att betyg i lägre åldrar inte har någon positiv effekt för de elever som klarar sig bra i skolan. Däremot har de en negativ påverkan på lågpresterande elever, som riskerar att tappa självförtroende och motivation för sina studier. Därför vill Miljöpartiet att betyg ska ges först från årskurs 7.

V
Vänsterpartiet

Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt. Vi vill att betyg ska sättas från och med årskurs sju.

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna

Varken forskning eller profession stödjer betyg från årskurs 4. Vi anser att betyg ska ges från årskurs 6.

Ganska bra förslag

KD
Kristdemokraterna

Betyg är ett viktigt verktyg för att ge information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Vi utesluter därför inte att det kan finnas skäl att införa betyg från åk 4 på alla skolor, men först borde försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra utvärderas.

L
Liberalerna

Liberalerna är för betyg och nationella prov tidigt i grundskolan. Betyg från årskurs ett togs bort av Socialdemokraterna i deras kamp för betygsfri skola. För oss är kunskap avgörande för att fler elever ska nå sin fulla potential. Vi ser därför både höga krav och tidiga betyg som självklart i skolan. Alla skolor som vill ska kunna sätta betyg från årskurs 4.

Mycket bra förslag

M
Moderaterna

Moderaterna vill att betyg ges från årskurs 3 och att det bör gälla samtliga grundskolor i Sverige.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill införa betyg från årskurs 4. Betyg i tidig ålder hade resulterat i att resurser kan sättas in tidigare för barn i behov av särskilt stöd samt gett föräldrarna en bättre bild kring sina barns utveckling.