OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Om frågan
Invånare från hela Sverige kan söka digital vård hos privata vårdgivare där de bor och där de tillfälligt befinner sig. Det har blivit allt vanligare med läkarbesök på nätet och antalet digitala vårdkontakter ökar. För flera regioner som ersätter sina invånares digitala vårdbesök, har det de senaste åren lett till högre kostnader.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet

Vi vill strama upp hanteringen och finansieringen av nätläkare. Nätläkare ska ingå i samma ersättnings-system som övrig vård, nå alla och bli en ekonomiskt hållbar vårdform.

L
Liberalerna

Möjligheten till god digital vård är avgörande för att Sverige ska kunna hålla den standard i hälso- och sjukvården som vi vill se. Däremot är det uppenbart att dagens ersättningssystem är ohållbart vad gäller finansieringen av nätläkare. Här vill vi se en ny, bättre, ersättningsmodell för regionerna. Bland annat ska ett nätläkarbesök aldrig likställas ekonomiskt med ett så kallat utomlänsbesök.

M
Moderaterna

Moderaterna vill öka tillgängligheten till vård och att det ska gå att söka vård i hela Sverige. De privata nätläkarna kan bidra till att det ska bli möjligt att kraftigt korta väntetiderna i sjukvården.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna

Sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Digital vård behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård. Hälso- och sjukvården ska bygga på behovsprincipen men styrningen är svag och måste stärkas.

S
Socialdemokraterna

Digitala sjukvårdstjänster bör ingå som en del i den ordinarie sjukvården och inte skötas separat av vissa sjukvårdsföretag. Nätläkartjänster bör därför ingå i den allmänna sjukvården och även finansieras av regionerna.

SD
Sverigedemokraterna

Privata nätläkare har en viktig roll i att öka tillgängligheten av vård på landsbygden. Samtidigt avlastar nätläkarna primärvården. Det är dock viktigt att verksamheten håller en god kvalité och Sverigedemokraterna motsätter sig inte att man ser över ersättningen för digitala besök hos privata nätläkare.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet

Vård ska ges efter behov och de med störst behov ska prioriteras. Privata nätläkare har lett till att många söker för mindre vårdbehov och inte alltid nödvändig vård. Det leder till fel prioriteringar i vården. Det offentliga behöver ta ansvar för en struktur som fungerar med en kombination av fysisk och digital vård. Skattemedlen behöver användas klokt och inte till privata företags vinster.

V
Vänsterpartiet

Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. Dessutom vill vi ha kontinuitet och att vårdcentralerna ska erbjuda digital vård.