OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar partierna

1. Mycket mindre

KD
Kristdemokraterna

Sverige har historiskt tagit och tar alltjämt emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Vi brottas i dag med enorma integrationsproblem. Sverige måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa vår integrationsskuld, då får dem som redan flytt hit en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Vi måste samtidigt bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vara i

M
Moderaterna

Sveriges asylmottagande behöver anpassas till landets integrationsförmåga. Moderaterna vill införa ett volymmål för asylmottagandet, så att det inte överstiger nivåerna i Norge, Finland och Danmark. Det innebär ett betydligt lägre mottagande än i dag - ca 5 000 st per år.

SD
Sverigedemokraterna

Extra viktig fråga

Massinvandringen till Sverige av både illegala invandrare, ekonomiska migranter och asylsökanden har förändrat Sverige till det sämre och ligger till grund för många samhällsproblem som vi nu behöver åtgärda. Vi vill begränsa mottagandet till den absoluta miniminivån utifrån vad som är möjligt enligt EU-rätten.

2. Lite mindre

L
Liberalerna

Asylrätten ska värnas. Det är varje människas skyddsskäl som avgör om man får stanna här eller inte. De som fått avslag ska återvända hem. Sverige ska fortsatt ta emot kvotflyktingar. Sverige måste ha en migrationspolitik som är långsiktigt hållbar och är förenlig med samhällets kapacitet för mottagande, och därför måste integrationen förbättras.

S
Socialdemokraterna

Vi ska ha en reglerad invandring. Det är grundläggande att människor på flykt ska få hjälp och ha rätt att söka asyl. Men fler måste vara med och dela på ansvaret. För att Europa ska klara denna kris krävs att alla länder i Europa hjälps åt.

4. Lite mer

C
Centerpartiet

Sverige ska ta sitt ansvar för de människor som flyr från krig och förtryck.

5. Mycket mer

MP
Miljöpartiet

Miljöpartiet har en vision om en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Men så ser verkligheten inte ut idag. Vi ska möta människor med medmänsklighet och möjligheter, inte murar. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Sverige och övriga EU-länder ska ta emot människor på flykt och antalet kvotflyktingar bör utökas.

V
Vänsterpartiet

Människor på flykt behöver få skydd, därför vill vi försvara asylrätten. Det innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Sverige ska inte vara ett land som splittrar familjer. Vi vill bygga ett starkt samhälle med robust välfärd och politik för full sysselsättning. Det är så man löser samhällsproblemen, inte genom att urholka asylrätten.