OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Om frågan
I dag finns det 12 gruvor i produktion i Sverige, samtliga är metallgruvor. Att få tillstånd att öppna en ny gruva tar ofta tiotals år med olika former av prövningar. Gruvor ska uppfylla samma miljökrav som annan industri.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet

Miljöpartiet är inte emot nya gruvor. Vi vill däremot att ansökningar om nya gruvor ska prövas mot högt ställda miljökrav och riksintresset för rennäringen. Samtidigt ser vi att tillståndsprocesserna för gruvindustrin kan göras mer effektiva. Exempelvis genom att ge mer resurser till miljöprövande myndigheter.

V
Vänsterpartiet

Vi tycker att det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. De ska inte kunna smita om det blir skador på omgivningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna

Tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler som behövs för klimatomställningen.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet

Gruvnäringen kan vara en viktig del i klimatomställningen. Vi vill reformera tillståndsprövningen så den blir mer effektiv och förutsägbar. Samtidigt är det viktigt att kunna ta hänsyn till olika intressen.

KD
Kristdemokraterna

Gruvnäringen skapar tillväxt och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

L
Liberalerna

Den svenska gruvnäringen är viktig. Processen att ansöka om tillstånd måste bli mycket effektivare, mer rättssäker och mer förutsägbar. Samtidigt behövs tydliga krav på den som vill öppna en gruva. De höga svenska miljökraven är inte minst ett resultat av Liberalernas långa kamp. De är en konkurrensfördel för svensk gruvnäring.

M
Moderaterna

Gruvnäringen skapar arbeten och skatteintäkter, och är avgörande för den gröna omställningen. Det tar idag för lång tid att få tillstånd för nya gruvor. Det får negativa konsekvenser då färre väljer att investera och prospektera i Sverige. Moderaterna vill kraftigt korta handläggningstiderna för ansökningar om att starta nya gruvor.

SD
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna värnar om våra gruvor och vill bland annat förenkla samt snabba på dagens tillståndsprocesser. Ändringstillståndet bör även ändras och göras till en huvudregel. Sverige behöver även bli bättre på att tillämpa undantagsregler från EU vid öppnandet av nya gruvor.