OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar partierna

2. Lite mindre

V
Vänsterpartiet

Vi anser att användningen av hemliga tvångsmedel som huvudregel ska kräva att det finns brottsmisstanke. De möjligheter som finns att använda hemliga tvångsmedel då förundersökning om brott inte har inletts, s.k. preventiva tvångsmedel, bör vara inriktade på de allra grövsta brotten.

3. Samma som i dag

C
Centerpartiet

Polisen behöver fler verktyg än idag, inkl. hemlig avlyssning och övervakning, men det är viktigt att det finns brottsmisstanke.

4. Lite mer

MP
Miljöpartiet

Vi måste få bukt med den grova gängkriminaliteten. Vi behöver utöka möjligheterna till hemlig avlyssning och övervakning, då det förbättrar förutsättningarna att klara upp allvarliga brott. Exempelvis stödjer vi den kommande lagstiftningen om preventiva tvångsmedel. Samtidigt måste vi slå vakt om mänskliga rättigheter och den personliga integriteten, det är viktigt att vi hittar en bra balans.

SD
Sverigedemokraterna

Polisen ska få mer resurser och rättsliga verktyg för att kunna använda avlyssning samt övervakning i förebyggande syfte för att förhindra brott. Sådana åtgärder är ofta avgörande i brottsutredningar. Det är dock viktigt att avlyssning inte på ett oacceptabelt sätt träffar vanliga människor, utan fokuseras till gängkriminella miljöer.

5. Mycket mer

KD
Kristdemokraterna

Idag behöver polisen ha en konkret brottsmisstanke för att kunna avlyssna en person. Men i gängkriminell miljö planeras hela tiden nya brott. Därför anser vi att Polisen ska kunna avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte. Det var det som hände när fransk polis knäckte Encrochat, vilket resulterade i stoppade mord och många långa fängelsedomar. Svensk polis behöver samma möjlighet.

L
Liberalerna

När det gäller personer som bevisligen rör sig i kriminella kretsar, till exempel dömda gängbrottslingar, måste polis och åklagare ha rätt till förebyggande avlyssning även innan det föreligger konkret misstanke om ett enskilt brott.

M
Moderaterna

Moderaterna vill införa nya möjligheter att använda hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning mot aktiva gängmedlemmar – för att förhindra brott. Ribban bör också sänkas för när dessa s.k. hemliga tvångsmedel ska kunna användas i samband med en brottsutredning.

S
Socialdemokraterna

En avgörande faktor för att kunna förhindra skjutningar och sprängningar och annan allvarlig brottslighet är att polisen får tillgång till viktig information i ett tidigt skede.