Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

Om frågan
Riksdagen har slagit fast att de stora rovdjuren ska finnas i den svenska naturen, men det är Naturvårdsverket som sätter den nedre gränsen för storleken på rovdjursstammarna.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

V
Vänsterpartiet Rättvik

Det finns plats även för varg, björn och lo i våra skogar. Problemet är att skogen krymper p.g.a. människans utbredning och människans rovdrift genom kalhyggen osv. Därmed krymper även revir och tillgången till bytesdjur. Hela "problemet" är självförvållat.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Rättvik

Den nationella rovdjursstammen ska avgöras på nationell nivå. Om Rättvik har en, i jämförelse, hög rovdjursstam bör vi dock reagera. Fäboddrift, djurhållning och jakt påverkas starkt av rovdjuren.

S
Socialdemokraterna Rättvik

Socialdemokraterna i Dalarna har gemensamt tagit beslut om att minska rovdjurstrycket och hålla t. ex jakten på varg i nivå för att nå det målet som riksdagen har bestämt.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Rättvik

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

KD
Kristdemokraterna Rättvik

Extra viktig fråga

Ja en av våra viktigare frågor. Det är helt avgörande för att behålla incitamenten för människor att bo kvar i våran "egen glesbygd".

SD
Sverigedemokraterna Rättvik

Partiet har inte lämnat någon motivering