Val 2022 Valkompass
kommun

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

Om frågan
Ett kommunalt bolag är ett allmännyttigt företag som drivs av en kommun eller region. Verksamheten kan utövas via ett aktiebolag eller en stiftelse. I Rättviks kommun finns i nuläget fyra kommunala bolag.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Rättvik

Kommunen innehar energibolag och för sitt Naturbruk. De fungerar traditionellt bra - men vi behöver även alltid vara uppmärksamma om förändringar i omvärlden motiverar just en förändring!

M
Moderaterna Rättvik

Avgörande för detta är inte vem som är ägare, utan vad som gör mest nytta för kommunens invånare.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Rättvik

Partiet har inte lämnat någon motivering

SD
Sverigedemokraterna Rättvik

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Rättvik

Vi har idag få kommunalägda bolag och de bolag som finns kvar bör stanna i kommunal regi. Kostnaderna för våra invånare måste hållas ner så mycket det går och att ha kontrollen över det gemensamma är den enda garantin för att så sker.

V
Vänsterpartiet Rättvik

Extra viktig fråga

Kommunala bolags värde är sådant vi kommuninvånare betalat via skatter och avgifter. Det är en trygghet att vara självförsörjande på något så banalt som vatten och värme, sådan infrastruktur ska inte säljas ut bara för att täcka t.ex budgetunderskott eller för nya köpfester.