Val 2022 Valkompass
kommun

Vatten- och avloppssystemet i Östhammar ska byggas ihop med Gimo

Om frågan
Kommunen har i många år haft problem med vattentillgången, samtidigt som reningsverket i Östhammar har nått sin maxkapacitet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Östhammar

Vi har just tagit ett övergripande beslut om VA-lösningar för östra delen av kommunen som bygger på andra modeller.

KD
Kristdemokraterna Östhammar

Att lösa vattenfrågan är viktigt, men detta riskerar drabba privatpersoner mycket hårt ekonomiskt. Nuvarande lagstiftning, i kombination med Östhamm kommuns VA-plan, innebär att många riskerar betala upp mot 300 000 kronor för att ansluta sig till nybyggt kommunalt VA, även om man redan har ett fungerande system. Det är KD emot och vill hitta en annan, icke-tvingande lösning.

L
Liberalerna Östhammar

Förstår inte varför. Det finns andra alternativ

M
Moderaterna Östhammar

I de östra kommundelarna finns det ett stort behov av att utveckla VA-systemet. Detta gör vi genom att öka reningskapaciteten och vatten nivåerna i de östra delarna, inte genom att koppla ihop det med Gimo.

S
Socialdemokraterna Östhammar

Extra viktig fråga

Tillgången till bra dricksvatten och en tillräcklig kapacitet i våra reningsverk är avgörande för kommunens framtid och utveckling. Kommunfullmäktige har redan tagit beslut kring lösning och finansiering av Östhammar och Öregrunds framtida V/A-system. Att bygga ihop Östhammar med Gimo är inte en aktuell lösning.

Ganska dåligt förslag

MP
Miljöpartiet Östhammar

Kapacitet finns enligt uppgift, men vid eventuell bräddning belastas Olandsån, som redan är förorenad.

SD
Sverigedemokraterna Östhammar

Oklar fråga; är det en sammanbyggnad av Gimo med Östhammar tätort som avses? Vi känner inte till att ett sådant alternativ utretts. Vi har därför ingen åsikt i frågan.

Ganska bra förslag

V
Vänsterpartiet Östhammar

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

BoA
Lokalpartiet BoA Östhammar

Extra viktig fråga

Kommunens flerkärnighet med många mindre anläggningar gör det omöjligt på sikt att underhålla och utveckla alla mindre renings- och vattenverk när det kommer nya miljökrav. Därför har vi sedan länge förordat en sammankoppling av systemet för att skapa en bättre ekonomi i hanteringen.