Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

Om frågan
En ordningsvakt har ett förordnande av polisen och får avvisa, avlägsna och om nödvändigt omhänderta en person som stör den allmänna ordningen. Många kommuner har på senare tid anlitat ordningsvakter för att öka tryggheten. 
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Östersund

Det är Polisen som enligt Polislagen ska öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi betalar statligt skatt för att denna brottsbekämpande myndighet ska sköta sitt uppdrag. Medborgaren får betala en gång till för detta, om kommunal skattepengar ska bekosta en statlig arbetsuppgift.

MP
Miljöpartiet Östersund

Social trygghet ska vila på förtroende mellan medborgare i första hand. Vi vill istället se ett större förebyggande arbete med t ex fler socialarbetare eller föräldrar på stan

V
Vänsterpartiet Östersund

Partiet har inte lämnat någon motivering

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet Östersund

Centern anser att det förebyggande arbetet. Att ha en bra skola, en trygg lärande miljö , ha trygg uppväxtmiljö och att eventuella sociala insatser sätts in tidigt och förebyggande, är viktigast. Centern verkar för team som arbetar förebyggande och uppsökande. Ordningen sköter i huvuds

S
Socialdemokraterna Östersund

Vi har inget emot åtgärden som sådan. Men ordningshållning är i grunden en polisiär uppgift. Det är polisen som ska förebygga och beivra brottslighet och genom det skapa trygghet. Kommunala resurser behövs till det som kommunen ansvarar för, i detta fall inte minst skola.

Ganska bra förslag

M
Moderaterna Östersund

I grunden är det polisens och statens uppdrag att upprätthålla ordningen men om behoven blir särskilt prövande i vissa områden ska frågan självfallet prövas.

Mycket bra förslag

L
Liberalerna Östersund

Extra viktig fråga

Trygghet är en viktig fråga för liberalerna. Vi vill se kommunala trygghetsvakter.

SD
Sverigedemokraterna Östersund

Extra viktig fråga

Vi har drivit denna fråga i kommunfullmäktige under 2018-2022 och det kommer vi att fortsätta göra. Bekämpning av brottslighet är ett av de viktigaste frågorna för vårat parti.