Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

Om frågan
Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för den som behöver service och omvårdnad dygnet runt. Idag drivs fem av 21 särskilda boenden i kommunen privat. 
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Östersund

Vi tror på valfrihet och en mångfald av utövare i hela kommunen. Det förbättrar kvalitén och skapar en sund konkurrens mellan det offentliga och privata. Dessutom stärker det företagsamheten.

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Östersund

Vi ser gärna en mångfald av utförare för att möta medborgarnas olika behov.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Östersund

Centern anser att både kommunen och privata aktörer kan driva SÄB, att ha valmöjlighet både för boende men också för de som jobbar inom äldrevården är bra

KD
Kristdemokraterna Östersund

Det viktiga är inte ägarförhållandena, det viktiga är att våra äldre säkerställs bästa tänkbara omsorg. Om en privat aktör klarar av detta, så behöver inte kommunen driva ett äldreboende. Det viktiga är dock med insyn och uppföljning.

MP
Miljöpartiet Östersund

Det är viktigt att det finns ett tryggt särskilt boende tillhanda när den tiden kommer. Miljöpartiet vill gärna att det ska finnas olika idédrivna alternativ för medborgarna att välja mellan, däremot sätter vi oss emot vinster i välfärden.

SD
Sverigedemokraterna Östersund

Sverigedemokraterna anser att äldreboenden skall drivas av dem som utför det bästa arbetet för våra skattekronor. Privata alternativ är okej om de utför sitt uppdrag på ett bra sätt.

Mycket bra förslag

S
Socialdemokraterna Östersund

Extra viktig fråga

Vi menar inte att alla kommunala boenden ska drivas i kommunal regi men det är hög tid att bryta den privatiseringspresumtion som det borgerliga stått för. Det är viktigt att kommunen också driver nya boenden som är attraktiva för både medborgare och personal

V
Vänsterpartiet Östersund

Partiet har inte lämnat någon motivering