Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska bygga ett kulturhus

Om frågan
Kulturhus är vanligtvis en sorts samlingsplats där konstutställningar, kulturevenemang och kurser kan hållas.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

M
Moderaterna Norberg

Kärnverksamheterna tillika lagstadgad verksamhet i Norberg har idag stora problem. Vi måste först reda ut de problemen innan vi satsar på kulturhuset.

Ganska dåligt förslag

DiN
Demokraterna i Norberg Norberg

Norberg lägger idag ner omfattande resurser på kulturvård och byggnader samtidigt som villkoren för de som arbetar inom skola och äldreomsorg försämras. Vi måste prioritera dessa lagstadgade områden i första hand.

L
Liberalerna Norberg

Vi har en mängd tomma lokaler och Tingshuset blir i praktiken ett slags kulturhus med de planer som redan finns. Ett nytt kulturhus är uteslutet. Vi har andra investeringar som är viktigare i nuläget, bland annat förskola och utbyggnad/ombyggnad av flera skollokaler. Där går smärtgränsen för Norberg.

S
Socialdemokraterna Norberg

Det är inte aktuellt eftersom vi redan har lokaler i kommunen som kan användas och anpassas till kulturevenemang, exempelvis Frida Hansdotter Arena, Tingshuset, Teaterbiografen, Mimerlaven, Kraftcentralen mfl.

Ganska bra förslag

PNF
Partiet för Norbergs Framtid Norberg

Extra viktig fråga

Kanske behöver man inte bygga ett kulturhus utan snarare se på de lokaler man idag har och fundera över hur dessa kan bli lokaliseringscenter för kulturen. F.d. Folkets Hus vore naturligtvis bästa valet förutsett att en del av nuvarande verksamheter hittade nya boplatser

Mycket bra förslag

V
Vänsterpartiet Norberg

Dock tycker vi inte att vi ska bygga ett kulturhus utan att tingshuset i Norberg blir ett kulturhus.