Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

Om frågan
För att få bygga vindkraft krävs tillstånd från den kommun där vindkraften ska etableras. Enligt miljöbalken har kommunen möjlighet att stoppa verksamhet som har betydande påverkan på landskapet. En kommun kan i dag säga ja eller nej till ett vindkraftsbygge när som helst i tillståndsprocessen.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

PNF
Partiet för Norbergs Framtid Norberg

Det verkar ju ganska knepigt om kommunen ska kunna säga nej till en energisatsning riksdagen sagt ja till. Kommunen ställs inför ett svårt avvägande mellan Parisavtal som ska uppfyllas och kanske människor som upplever att de kommer i kläm. Ändå dags sätta ner foten och se riksintresset här före den enskilda kommunen.

V
Vänsterpartiet Norberg

Vi behöver ställa om till en mer hållbar energiproduktion.

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Norberg

Vi behöver ställa om till en mer hållbar energiproduktion och vill se fortsatt utbyggnad av förnybar energi, som vindkraften, men tycker att alla kommuner solidariskt ska dela på utbyggnaden. Norberg har tagit ett stort ansvar i vindkraftsutbyggnaden. Vi vill att nya energikällor inom kommunen kommer norbergarna till gagn.

Mycket bra förslag

DiN
Demokraterna i Norberg Norberg

En storskalig utbyggnad av vindkraft tillintetgör förutsättningen till livskvalitet och tystnaden för oss som bor på landsbygden och drabbas av detta. Grunden för att vi en gång beslutade oss för att bo på landsbygden är borta.

L
Liberalerna Norberg

Extra viktig fråga

I Norberg har vi redan tagit ansvar för vindkraftsutbyggnaden. Nu föreslås en vindkraftpark till. Vi måste stoppa exploateringen av landsbygden. Det är inte rimligt att våra fastigheter ska falla till halva värdet för att Sverige i nuläget har ett undermåligt elsystem. Vi ser gärna små kärnkraftverk på fler ställen i Sverige. Hellre ett sådant till Norberg.

M
Moderaterna Norberg

Villkoren för alla kommuner ser olika ut.