Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska bygga och hyra ut allmännyttiga lägenheter

Om frågan
Nacka kommun sålde hela sitt allmännyttiga bostadsbestånd på 1990-talet.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

C
Centerpartiet Nacka

Vi tycker att det är bra att det byggs hyresrätter vilket det görs i Nacka. Däremot ser vi inget behov av att kommunen ska göra det då marknaden gör det bättre. Kommunen ser till att fler hyresrätter byggs genom att bland annat anvisa kommunal mark för hyresrätter.

KD
Kristdemokraterna Nacka

Det är viktigt att bostäder byggs, det saknas bostäder i Storstockholm. Men det visar sig att marknaden sköter byggandet bättre i många avseenden. De är effektivare än politiken, de ligger före politiken då det gäller miljö- och klimatanpassning, de avläser behov avsevärt mycket bättre än politiken. Men politiken ska vara på hugget och styra med de reglersystem som finns.

L
Liberalerna Nacka

Vi anser inte att kommunen ska vara uthyrare av bostäder. Det finns många privata bostadsbolag i Nacka som gör det bra idag. För oss är inte driftsformen det viktiga utan kvaliteten och tillgången på bostäder.

M
Moderaterna Nacka

Nej, dels byggs det många lägenheter ändå (både hyresrätter och bostadsrätter) och det skulle inte bli fler hyresrätter av detta skäl. Dels tycker vi att det är fel att låsa fast miljarder kronor av skattepengar i passivt ägande av lägenheter. De pengarna behövs bättre för att bygga nya skolor och idrottsanläggningar.

Ganska bra förslag

MP
Miljöpartiet Nacka

Nacka är en segregerad kommun, och när vi låter marknaden styra utbudet av bostäder riskerar detta förvärras. Ett kommunägt bostadsbolag skulle skapa en större mångfald av boendeformer i Nacka, och vi ser gärna att kommunen även bygger mer t ex co-living eller 55+ boenden. Dessutom kan kommunen ställa högre krav på hållbarhet och klimatpåverkan när vi bygger egna bostäder.

Mycket bra förslag

NL
Nackalistan Nacka

Extra viktig fråga

Kommunen behöver upplåta mark för byggande av hyresrätter mot tomträtt. Då kan man få större inflytande och ställa krav på utförande av olika slag. Man behöver också locka till sig företag som är duktiga på att bygga bra och billigt så att hyresrätterna kan erbjudas dem som står långt från bostadsmarknaden.

S
Socialdemokraterna Nacka

Extra viktig fråga

Ja, vi vill återinföra ett kommunalt bostadsbolag då det ger oss ett viktigt inflytande över samhällsbyggandet. Det är viktigt med ett varierat bostadsutbud. Hyresrätter med rimliga hyror gör att fler kan bo och leva i Nacka.

SD
Sverigedemokraterna Nacka

Extra viktig fråga

Det är idag orimligt svårt för många Nackabor att få sin första bostad och flytta inom sin egen hemkommun där man har vänner och familj. Sverigedemokraterna vill därför starta ett kommunalt bostadsbolag som prioriterar befintliga Nackabor i den lokala bostadskön. Antalet år i kommunen bör vara meriterande.

V
Vänsterpartiet Nacka

Extra viktig fråga

Idag har inte ens medelinkomsttagare råd att etablera sig i Nacka. De låg- och medelinkomsttagare som finns här bör kunna byta till sig boende efter behov och det är orättvist att låg- och medelinkomsttagare inte kan få möjlighet att bosätta sig i fina Nacka.